taxes iconUw aanslag gemeentelijke belastingen

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? U kunt het WOZ taxatieverslag online inzien. U vindt dan ook uw belastingaanslag en de toelichting daarop.

Taxatieverslag bedrijfspand

Voor uw bedrijfspand kunt u het taxatieverslag hier inzien. 

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag ofwel een WOZ-beschikking.
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of het taxatieverslag?

  • Bel het KlantContactCentrum: (0316) 279 111

Meer informatie

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Overzicht belastingtarieven    
Soort pand Soort belasting Percentage OZB 2023
Woning Eigenarenbelasting 0,0977%
Niet-woning* Eigenarenbelasting 0,1921%
Niet-woning* Gebruikersbelasting 0,1470%

* Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoorts.

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000,- is de onroerendezaakbelasting OZB € 140,11. Want: € 139.000,- x 0,0977 % = € 140,11. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,1921% = € 689,04. De gebruikersbelasting is € 348.000,- x 0,1470% = € 527,22. De totale onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 689,04 + € 527,22 = € 1.216,26.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online