Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag ofwel een WOZ-beschikking.
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of het taxatieverslag?

  • bel het klantcontactcentrum, telefoon (0316) 279 111

Meer informatie

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Overzicht belasting tarieven
Soort pand Soort belasting Percentage OZB 2020
Woning Eigenarenbelasting 0,1353%
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,1857%
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,1421%

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoorts.

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000,- is de onroerendezaakbelasting OZB € 188,07. Want: € 139.000,- x 0,1353% = € 188,07. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,1857% = € 646,24. De gebruikersbelasting is € 348.000,- x 0,1421% = € 494,51. De totale onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 646,24 + € 494,51 = € 1.140,75.