Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag ofwel een WOZ-beschikking.
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of het taxatieverslag?

  • bel het klantcontactcentrum, telefoon (0316) 279 111

Meer informatie

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Overzicht belasting tarieven
Soort pand Soort belasting Percentage OZB 2019
Woning Eigenarenbelasting 0,1437%
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,1867%
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,1425%

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoorts.

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000,- is de onroerendezaakbelasting OZB € 199,74. Want: € 139.000,- x 0,1437% = € 199,74. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,1867% = € 649,72. De gebruikersbelasting is € 348.000,- x 0,1425% = € 495,90. De totale onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 649,72 + € 495,90 = € 1.145,62.