Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee zorgt de gemeente voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van de riolering. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt.

Goed om te weten

Als u uw huis of pand heeft verkocht

  • U blijft in Duiven wonen: de rioolheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing betaalt.
  • U verhuist naar een andere gemeente: u betaalt de rioolheffing aan de gemeente Duiven tot en met de maand waarin u verhuist.

Heffing en invordering rioolheffing

  • De heffing en de invordering van de rioolheffing wordt voor het grootste deel van de panden in Duiven verzorgd door waterbedrijf Vitens.
  • De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van uw waterverbruik.
  • Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Uw bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar van de Gemeente Duiven. De gemeente beoordeelt of uw bezwaar terecht is.

Meer weten

  • Bel met het Klant Contact Centrum, telefoon (0316) 279 111.
  • Of stuur een e-mail naar belastingen@duiven.nl.

Kosten

Kosten rioolheffing
Soort heffing 2020
Rioolheffing gebruiker € 1,73 per m³ water