Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Bezwaar tegen belasting gemeente

Goed om te weten

 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Bekijk eerst het taxatieverslag.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent. Wilt u namens uw echtgenoot/echtgenote bezwaar maken, dan moet u wel mede-belanghebbende zijn.¬†
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel binnen de termijn betalen. U kunt in uw bezwaar vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Bezwaar maken per post

U kunt per post bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting. U dient dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • het aanslagnummer
 • het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
 • waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • uw handtekening

U stuurt het bezwaarschrift naar:

Gemeente Duiven
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 6
6920 AA Duiven

Kosten

Geen