Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

 • U kunt kwijtschelding krijgen voor:
  • de onroerendezaakbelasting (OZB)
  • 1 hond voor de hondenbelasting
  • afvalstoffen vastrecht en variabel deel restafval
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen gelijk is aan de bijstandsnorm, of lager.
 • De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw financiële situatie en die van uw medebewoners.

Aanvragen

 • Vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan het aanvraagformulier in en lever dit met de gevraagde bewijsstukken bij ons in. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.
 • Is uw belastingaanslag vorig jaar volledig kwijtgescholden en is uw situatie niet veranderd? Dan onderzoekt de gemeente automatisch of u dit jaar weer voor kwijtschelding in aanmerking komt. U hoeft in dit geval geen aanvraag in te dienen. Het automatische onderzoek doen wij alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Antwoord van de gemeente

De gemeente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U krijgt een brief met het antwoord.

Betalingsregeling via automatische incasso

 • Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? En heeft u moeite met het betalen van de aanslag? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling via automatische incasso.
 • U kunt hier online een betalingsregeling aanvragen.
 • U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon (0316) 279 111.

Meenemen

Als u de aanvraag voor een kwijtschelding in het gemeentehuis inlevert, neemt u mee:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • de gevraagde bewijsstukken

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Kosten

Geen