Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

 • U kunt kwijtschelding krijgen voor:
  • de onroerendezaakbelasting (OZB)
  • 1 hond voor de hondenbelasting
  • afvalstoffen vastrecht en variabel deel restafval
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen gelijk is aan de bijstandsnorm, of lager.
 • De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw financiële situatie en die van uw medebewoners.

Aanvragen

 • Vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan het aanvraagformulier in en lever dit met de gevraagde bewijsstukken bij ons in. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.
 • Is uw belastingaanslag vorig jaar volledig kwijtgescholden en is uw situatie niet veranderd? Dan onderzoekt de gemeente automatisch of u dit jaar weer voor kwijtschelding in aanmerking komt. U hoeft in dit geval geen aanvraag in te dienen. Het automatische onderzoek doen wij alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Antwoord van de gemeente

De gemeente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U krijgt een brief met het antwoord.

Betalingsregeling via automatische incasso

 • Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? En heeft u moeite met het betalen van de aanslag? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling via automatische incasso.
 • U kunt hier online een betalingsregeling aanvragen.
 • U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon (0316) 279 111.

Meenemen

Als u de aanvraag voor een kwijtschelding in het gemeentehuis inlevert, neemt u mee:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • de gevraagde bewijsstukken

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Kosten

Geen