Afvalstoffenheffing

Uw afval wordt ingezameld en verwerkt door verschillende afvalbedrijven. Als inwoner van de gemeente Duiven betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt.

Als u gaat verhuizen

  • U blijft in Duiven wonen: de afvalstoffenheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt.
  • U verhuist naar een andere gemeente: u betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Duiven tot en met de maand waarin u verhuist.

Vragen over afvalstoffenheffing

Kosten

Overzicht tarieven afvalstoffenheffing
Vast2024
Vast basistarief (vastrecht per jaar)€ 208,36
Variabele tarieven
Inzameling huis aan huis:
Restafval (140 liter) - per keer€ 8,61
Restafval (240 liter) - per keer€ 15,33
Ondergrondse container - per keer/ per zak€ 2,41
Afvalaanbiedstation: Per keer (maximaal 1 m3)€ 15
Grof tuinafval: Per keer (maximaal 2 m³)€ 28,45
Een container omruilen€ 30
Vervangen afvalpas€ 10,73