WOZ

Heeft u vragen over uw belastingaanslag. Dan kunt u de gemeente daarover vragen stellen.

Uw aanslag gemeentelijke belastingen

U kunt het aanslagbiljet en het WOZ-taxatieverslag online inzien in uw belastingportaalexterne-link-icoon. In dit portaal vind u ook de toelichting.

De WOZ-waarde van uw woning

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Vragen over uw belastingaanslag / WOZ-waarde / Informeel bezwaar

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan telefonisch contact op met een van onze medewerkers of stel hieronder uw vraag. Onze medewerkers zijn op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12:30 uur op (0316) 279 111. 

Stel uw vraag.externe-link-icoon

Veel gestelde vragen over informeel bezwaar

Nee, dit is geen vervanging van het formeel bezwaar. Bent u het niet eens met de uitkomst van het informeel bezwaar dan kunt u formeel bezwaar indienen.

Ja, u moet de aanslag wel betalen. Als de gemeente het eens is met uw bezwaar dan krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Er is geen uiterste datum voor het stellen van vragen.

Formeel bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting? U kunt dat online doorgeven met DigiDexterne-link-icoon.

Veel gestelde vragen over formeel bezwaar

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet formeel bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent. Wilt u namens uw echtgenoot/echtgenote bezwaar maken, dan moet u wel mede-belanghebbende zijn.

U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

Ja, u moet de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een uitstel van betaling. Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Ja, u kunt per post bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting. U dient dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met minimaal de volgende onderdelen:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • het aanslagnummer
  • het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
  • waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • uw handtekening

U stuurt het bezwaarschrift naar:

Gemeente Duiven
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 6
6920 AA Duiven