default iconOmgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. Ook worden een aantal regels aangepast. De bedoeling is dat het aanvragen van vergunningen gemakkelijker wordt.

De belangrijkste pijlers

Omgevingsloket

U kunt voortaan bij één loket een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn. Ga voor het aanvragen van een vergunning na 1 januari naar het nieuwe Omgevingsloket.

Let op: tot 1 januari 2024 kunt u een vergunning aanvragen via het huidige Omgevingsloket

Anders werken

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op een adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het Omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Omgevingstafel

Soms willen inwoners of bedrijven een plan uitvoeren met veel gevolgen voor de omgeving. Dat plan kunnen zij tijdens een Omgevingstafel met alle betrokken overheden bespreken. Zo kan het waterschap direct aangeven of de plannen wateroverlast kunnen veroorzaken en kan de brandweer advies geven over de (brand)veiligheid. Eerder besprak de gemeente plannen van initiatiefnemers ook al tijdens een vooroverleg. Maar nu schuiven betrokken partijen ook direct aan. Zo is sneller duidelijk of plannen haalbaar zijn.

Omgevingsvisie

Toekomstplannen

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Duiven stelde in 2022 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Duiven tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Duiven.

De Omgevingsvisie van Duiven kun je downloaden via Planviewer

Veelgestelde vragen

De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. Vanaf 1 januari 2024 kun je in een digitaal loket in een keer alle vergunningen aanvragen. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn.

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op uw eigen adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het Omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Voor het aanvragen van een vergunning kun je na 1 januari gebruik maken van een nieuw digitaal Omgevingsloket. De aanvraag komt dan vanzelf bij de organisaties die een vergunning mogen geven. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn.

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Duiven stelde in 2022 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Duiven tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Duiven.

De Omgevingsvisie van Duiven kun je downloaden via Planviewer.

Soms willen inwoners, bedrijven of inititiatiefnemers een plan uitvoeren met veel gevolgen voor de omgeving. Dat plan  kunnen zij tijdens een Omgevingstafel met alle betrokken overheden bespreken. Zo kan het waterschap direct aangeven of de plannen wateroverlast kunnen veroorzaken en kan de brandweer advies geven over de (brand)veiligheid. Eerder besprak de gemeente plannen van initiatiefnemers ook al tijdens een vooroverleg. Maar nu schuiven betrokken partijen ook direct aan. Zo is sneller duidelijk of plannen haalbaar zijn. 

De Omgevingswet wil dat initiatiefnemers met hun omgeving in gesprek gaan over ruimtelijke plannen. Dat wordt ook wel participatie genoemd. Bij het aanvragen van een vergunning moet je daar ook melding van maken. Bij grotere plannen is een verslag nodig. Daarin staat met wie je hebt gesproken en wat de reacties op de plannen zijn.

Heeft u een andere vraag over de Omgevingswet, stel die dan via omgevingswet@1stroom.nl

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online