default iconOmgevingswet

De Omgevingswet die 1 januari 2024 wordt ingevoerd, vervangt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen na de invoering van de nieuwe wet bij één loket een vergunning voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water aanvragen.

Algemeen

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen of uw woning uitbreiden? Of in de uiterwaarden een camping beginnen? De informatiesystemen van alle overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) zijn bij de invoering van de Omgevingswet gekoppeld. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, zal elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, het raadplegen van de geldende regels per locatie, en in een later stadium met informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Daardoor kan iedereen met een druk op de knop zien welke regels er op een specifieke locatie gelden. Dankzij dat digitale stelsel kunnen vergunningsaanvragen ook sneller worden afgehandeld. Het uitgangspunt is dat het aanvragen van een vergunning maximaal 8 weken gaat duren.

Meer vrijheid

De Omgevingswet biedt op de lange termijn meer vrijheid aan burgers en bedrijven. Voor welke activiteiten hebben wij straks geen vergunning meer nodig of welke algemene regels laten wij vervallen? Met deze omslag krijgen de inwoners en bedrijven ook een grotere verantwoordelijkheid. Binnen de gemeente Duiven zoeken we naar een gezonde balans tussen de verschillende activiteiten. Als iedereen meedoet met de ontwikkeling van nieuw beleid (participatie) leidt dat tot betere besluiten en meer draagvlak.

Omgevingsvisie

Deze Omgevingsvisie is de basis voor de regels die we later gaan vastleggen in het Omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of de Omgevingsvisie van Duiven? Neem dan contact op met de Projectmanager Omgevingswet Jacobine Kersten. Via mail omgevingswet@1stroom.nl of telefonisch (026) 317 99 11.

Aanvragen Omgevingsvisie gemeente Duiven

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online