Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Stel u wilt een nieuwe woning bouwen of een boom kappen. Dan heeft dat gevolgen voor uw directe omgeving. In zo’n geval heeft u niet alleen te maken met uw gemeente, maar ook met uw buren en andere betrokken personen. Het betrekken van alle mensen die te maken krijgen met uw plan noemen we participatie.

Goed om te weten

  • Bij grotere projecten is participatie vaak verplicht. De gemeenteraad van Duiven heeft vastgesteld wanneer participatie verplicht is in de notitie adviesrecht en verplichte participatie Duivenexterne-link-icoon
  • Ook bij kleine initiatieven kan participatie helpen om een idee te verbeteren.
  • Door uw omgeving direct  over uw plannen te informeren, zorgt u ervoor dat alle belangen op tafel komen. Bespreek bezwaren, maar ook goede ideeën vroeg met elkaar. Er is dan ook meer kans dat meer mensen het eens zijn met uw plan.

Hoe betrekt u de omgeving?

De gemeenteraad van Duiven heeft het Beleidskader participatie Omgevingswet Duiven 2024externe-link-icoon vastgesteld. Daarin vindt u onder meer de uitgangspunten voor participatie bij bouwplannen en initiatieven. 

Welke ondersteuning biedt de gemeente?

  • Grote bouwinitiatieven worden besproken door het intaketeam van de gemeente. Participatie is onderdeel van de Intaketafel.
  • Tijdens de Omgevingstafel staat het onderwerp participatie standaard op de agenda. 
  • Wilt u met iemand van de gemeente overleggen, stel uw vraag dan via omgevingsvergunning@1stroom.nl