Omgevingstafel

De Omgevingswet wil dat overheden zich inzetten om activiteiten in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Dat kan via de Omgevingstafel. Als de gemeente uw plan wenselijk vindt, bespreken we uw idee daar.

Procedure

Als u wilt weten of uw plan binnen het toetsingskader van de Omgevingswet past, kunt u een verzoek voor een Omgevingstafel indienen. Een Omgevingstafel wordt door de gemeente georganiseerd. U kunt tijdens dit overleg uw plannen persoonlijk toelichten. 
U kunt een conceptverzoek indienen via het online Omgevingsloketexterne-link-icoon.

LET OP: Als u in het online Omgevingsloket start met het indienen van een aanvraag, kunt u aan het einde kiezen voor het indienen van een conceptverzoek. 

Uw conceptverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Daarna krijgt u bericht of uw plan in aanmerking komt voor een vooroverleg of behandeling aan de Omgevingstafel. 

De Omgevingstafel vindt plaats voor de formele procedure voor een aanvraag van een vergunning start. Het doel van de Omgevingstafel is om te komen tot een vergunbare aanvraag of een ontvankelijke aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan. 

Knelpunten wegnemen

Tijdens het overleg aan de Omgevingstafel bespreken we uw plannen met alle relevante afdelingen binnen de gemeente en met alle betrokken overheden. We kijken samen hoe we uw plan kunnen realiseren. Als er knelpunten zijn, wordt er samen gezocht naar oplossingsrichtingen. Zo wordt de kans groter dat een vergunning kan worden verleend.  

Participatie

Tijdens de Omgevingstafel wordt ook gesproken over participatie bij bouwplannen en initiatieven in de fysieke leefomgeving. Wat zou u aan participatie kunnen/moeten doen? Meer informatie over participatie leest u binnenkort op onze website.  

Kosten

Een Omgevingstafel kost  € 3.000. Als u later een aanvraag indient, bedragen de kosten € 1.500.