Adviescommissie omgevingskwaliteit

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwplan? Uw ontwerp moet dan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) beoordeelt of uw plan voldoet en geeft advies aan de gemeente.

Goed om te weten

  • De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. Denk bijvoorbeeld aan architecten en stedenbouwkundigen. Zij zijn voorgedragen door het Gelders Genootschap, een stichting waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat. Meer informatie vindt u op de website van het Gelders Genootschapexterne-link-icoon.
  • De adviescommissie omgevingskwaliteit is onafhankelijk. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de commissie mee als het een besluit neemt over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  • De adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw plan aan de welstandseisen. Hoe ziet uw bouwplan eruit? Welke materialen worden gebruikt? Past uw bouwplan in de omgeving? Na deze toets brengt de adviseur omgevingskwaliteit een advies uit.

Conceptverzoek indienen

Wilt u weten of uw bouwplan haalbaar is? Dien dan een conceptverzoek externe-link-icoonin vóórdat u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. De adviescommissie omgevingskwaliteit beoordeelt uw bouwplan dan vooraf. U voorkomt daarmee dat u een architect een ontwerp laat maken van een bouwwerk dat de commissie zal afwijzen.

Regels welstandsnota

In de welstandsnota staan regels voor de ruimtelijke kwaliteit in specifieke gebieden in Duiven.

Welstandsnota Duivenexterne-link-icoon

Bespreking bijwonen

Wilt u de bespreking van uw bouwplan bij de adviescommissie bijwonen?

Laat dit dan weten via ons KlantContactCentrum: (0316) 279 111 Duiven  of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@1stroom.nl.

Bekijk de agenda van de adviescommissie op de agendapagina.

Kosten

Het Gelders Genootschap toetst bouwplannen aan welstandscriteria. De kosten daarvoor worden verrekend in de kosten voor de omgevingsvergunning.