living-household iconVitaal Centrum Duiven

Een levendig dorpscentrum waar het fijn ondernemen en verblijven is. Dat gunnen we onze ondernemers, inwoners en bezoekers van Duiven. Hieronder leest u de ontwikkelingen per deelproject. Niet alle deelprojecten gebeuren tegelijk en sommige projecten lopen al.

Stand van zaken deelprojecten

Gezamenlijk plan voor het centrum

Een van de laatste plannen voor het centrum van Duiven zijn (1) het toevoegen van woningen op het grasveld op het Remigiusplein door Woonzorg Nederland, (2) de herontwikkeling van de Passage door eigenaar WPRI en de (3) herinrichting van het Remigiusplein door de gemeente. Omdat de drie plannen elkaar raken was er afstemming nodig over de plannen. Vanaf januari 2023 hebben er meerdere werksessies en gesprekken plaatsgevonden met de partijen. Resultaat van deze gesprekken is dat er nu een gezamenlijk plan ligt, waarin de afzonderlijke projecten elkaar versterken. Zo wordt er o.a. extra groen toegevoegd met een ‘groene loper’ tussen de Rijksweg en het Patersbosje/Droopad, worden winkels gerealiseerd in de Pastoriestraat en komt er een betere ontsluiting voor de bevoorrading van de winkels in de passage. Per saldo geeft het totale nieuwbouwprogramma een iets hogere parkeerdruk in het centrum, deze blijft echter binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan Duiven 2022.

Participatietraject begin 2024

Begin 2024 starten we de participatie op en organiseren we informatiebijeenkomsten over de plannen van de Passage en de herinrichting van het Remigiusplein. De participatieladder is het uitgangspunt en helpt bij het bepalen hoe en met hoeveel ruimte inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen. Daarvoor is het van belang dat tijdig, helder en transparant wordt gecommuniceerd met alle deelnemers. Wat is de vraag die voorligt, welke ruimte is er om mee te denken of mee te doen, wat is de rol van de overheid en wie heeft welke rol? Maximale inspanning om de verwachtingen helder te krijgen en te houden is daarbij zeer belangrijk. Uitnodigingen voor de bijeenkomsten en andere informatie volgen via de gemeentepagina in de Duiven Post en de website en sociale media kanalen van de gemeente.

Start ontwerptraject voor appartementen door Woonzorg Nederland

Het concept-plan van Woonzorg gaat uit van ongeveer 45 sociale huurappartementen voor vitale senioren (55+) aan het Remigiusplein en een aantal winkelunits:

  • Op de begane grond 8 appartementen en 4 winkelunits.
  • Op de eerste en tweede verdieping wordt uitgegaan van in totaal 28 appartementen.
  • Op de derde verdieping (kaplaag) komen 9 appartementen.

In het concept-plan wordt het gebouw drie lagen met een terug liggende kap. Hiermee past het gebouw binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Uitgangspunt van het gebouw is rust versus levendigheid. Slapen aan de rustige zijde en wonen aan de levendige zijde. En het gebouw krijgt ook een gezamenlijke binnentuin. Het gebouw belemmert niet de zon op de horecaterrassen.

Herontwikkeling Passage door WPRI

Ontwikkelaar WP Retail Invest (WPRI) wil het overdekte winkelcentrum opnieuw ontwikkelen. Zo wil WPRI onder meer een supermarkt (Jumbo) plaatsen aan de zuidoostzijde (in de buurt van de huidige HEMA). Jumbo is nu nog gevestigd aan de Rijksweg. Doel is om de leegstand te verhelpen, het centrum compacter en aantrekkelijker te maken en het supermarkt aanbod moderner.

(Her)inrichting Remigiusplein en groenstructuur

Het doel van dit project is een deel van het Remigiusplein anders in te richten nu het plein groter wordt. Een deel van het grasveld wordt namelijk niet bebouwd. Zodra er meer duidelijk is over de plannen rondom De Passage van WPRI en de nieuwbouw op het grasveld, gaan we met belanghebbenden en inwoners in overleg over hoe we het plein optimaal kunnen inrichten of aanpassen.

De historische groenstructuur blijft behouden in het centrum en er komt meer groen bij. Zo komt er een ‘groene loper’ tussen Rijksweg en Patersbosje/ Droopad. Het Liemersplein krijgt meer vergroening en dit geldt ook voor de hoek Kastanjelaan en Dennenlaan.

Gebouw De Ogtent

Het gebouw De Ogtent aan het Remigiusplein is in 2016 gebouwd. De gemeente heeft besloten om de panden op de begane grond te verkopen en de verdiepingen voor nu nog in eigendom te houden.  Het pand is voor een deel in gebruik bij cultureel centrum De Ogtent. Daarnaast zijn er onder meer een zwembad en de bibliotheek gevestigd. Op de begane grond zijn ook horecagelegenheden en winkels te vinden. Drie ondernemers op de begane grond hebben een bedrijfsruimte van de gemeente gekocht.

De gemeente is met de beheerder van het zwembad in gesprek over het beëindigen van de gebruiksovereenkomst en is op zoek naar een nieuwe beheerder. Op verzoek van de gemeenteraad is daarvoor een procedure in gang gezet. De gemeente wil dat het zwembad tijdens deze procedure gewoon open blijft.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen neem dan contact op via woningbouw@duiven.nl of het klantcontactcentrum (0316) 279 111.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via