Woningbouw Droopad 1

Er komt een nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius aan het Liemersplein in Duiven. Het huidige gebouw aan het Droopad 1 gaat verdwijnen. De huidige schoollocatie Remigius is door de gemeenteraad van Duiven aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.

Inhoud bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn voorwaarden en kaders neergelegd voor woningbouw in de toekomst op deze locatie. Hierbij gaat het onder andere om de locatie, maximaal aantal woningen en de maximale bouwhoogte. Door de bestemming ‘wonen’ mee te geven heeft het college de bevoegdheid om woningbouwplannen voor deze locatie verder uit te werken en hierover te besluiten. Bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen worden omwonenden, inwoners en woningzoekenden tijdig betrokken.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. De maximale bouwlagen zijn bepaald. Volgens het bestemmingsplan moeten er tussen de 30 en 50 woningen komen. Het college van burgemeester en wethouders kan binnen de kaders aan de slag met de uitwerking van het plan.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over de toekomstige woningbouwplannen? Neem dan contact op met het team Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Bereikbaar via telefoonnummer (0316) 279 111.