Ontwerpbestemmingsplan Plakse Weide vanaf 8 juni ter inzage

01 juni 2023
Nieuws

Met trots kondigen we aan dat het ontwerpbestemmingsplan voor Plakse Weide gereed is en in te zien vanaf donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Plakse Weide ligt ook vanaf 8 juni tot en met 19 juli ter inzage. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 30 mei besloten. Gedurende zes weken ligt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage. Op maandag 19 juni organiseert de gemeente ook een inloopavond voor inwoners en andere belangstellenden. Dan hebben inwoners ook de mogelijkheid om hun vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan.

Wethouder Dominique van Dam is blij met deze stap in de realisatie van woningen op Plakse Weide. “Er is hard gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 8 juni ligt er een zorgvuldig opgesteld ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Ik wil onze inwoners bedanken voor hun inbreng. Zet ook maandag 19 juni alvast in uw agenda. Op korte termijn volgt meer informatie over het programma van de inloopavond.”  

Hoe zijn de stukken in te zien?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Plakse Weide’ en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid Plakse Weide’ liggen met ingang van donderdag 8 juni 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer (088)  695 3000.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, t.a.v. afdeling Ruimte, Samenleving & Ontwikkeling, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (088) 695 3000.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden

Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Ruimte, Samenleving & Ontwikkeling, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (088) 695 3000.

Daarna wordt gekeken of de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van de stukken. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Stedenbouwkundig plan

Ondertussen heeft de ontwikkelaar ook hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied. De ontwikkelaar is bezig met het verwerken van de opmerkingen van inwoners die zijn gegeven tijdens de bewonersavonden in oktober en november van 2022. Maar ook zijn ze bezig met het verwerken van opmerkingen die de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) hebben gegeven op het plan. Zodra dit klaar is communiceert de ontwikkelaar naar alle betrokken inwoners hoe en wanneer ze het resultaat hiervan gaan terugkoppelen.

Meer informatie

Wilt u het proces van Plakse Weide goed blijven volgen? Meldt u aan bij de ontwikkelaar. Stuur een e-mail naar plakseweide@klaassen.com. U wordt dan op de hoogte gehouden.

Heeft u een vraag aan de gemeente over Plakse Weide? Bezoek dan onze pagina Plakse Weideexterne-link-icoon of stuur een mail naar woningbouw@duiven.nl. Of neem telefonisch contact op met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.