Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Ploen-Noord vanaf 28 december ter inzage

27 december 2023
Nieuws

Met trots kondigen we aan dat het ontwerpbestemmingsplan Ploen-Noord, Duiven vanaf donderdag 28 december ter inzage ligt. Tegelijkertijd ligt ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Ploen-Noord ter inzage.

Inzien ontwerpbestemmingsplan Ploen-Noord, Duiven

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ploen-Noord’ is vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis (Koning Willem-Alexanderplein 1) in Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer (088) 695 3000.

Digitaal

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan Ploen-Noord

Van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, t.a.v. afdeling Ruimte, Samenleving & Ontwikkeling, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (088) 695 3000.

Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Ploen-Noord, Duiven

College van burgemeester en wethouders hebben besloten om een hogere grenswaarden te verlenen voor nieuwe woningen op Ploen-Noord. Het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid Ploen-Noord’ is vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 in te zien in het gemeentehuis (Koning Willem-Alexanderplein 1) in Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer (088) 695 3000. 

Reageren op ontwerpbesluit hogere waarden

Van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht  aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Ruimte, Samenleving & Ontwikkeling, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (088) 695 3000.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaren Rudi Segers of Doré Sengers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij zijn eveneens bereikbaar via telefoonnummer (088) 695 3000.