Ploen Noord

Om voldoende woningen te kunnen bouwen zijn ook grotere locaties aan de rand van Duiven nodig. Dit noemen we uitbreidingslocaties. Een van de mogelijke uitbreidingslocaties is Ploen Noord. Ontwikkelaar Van Wanrooij wil een stedenbouwkundig plan ontwikkelen voor het bouwen van woningen op Ploen Noord.

Stand van zaken ontwikkelingen Ploen Noord

Van Wanrooij heeft geprobeerd om eigenaar te worden van het hele plangebied Ploen Noord. Dat is tot op heden nog niet gelukt en de ontwikkelaar is eigenaar van een gedeelte van de grond. Daarom zal Van Wanrooij nu een plan gaan maken voor dit kleinere gebied.

Intentieovereenkomst en betrekken inwoners en woningzoekenden

De gemeente Duiven en ontwikkelaar Van Wanrooij zijn op dit moment in gesprek over het sluiten van een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 80-100 woningen op Ploen Noord. Ook stelt Van Wanrooij een communicatie- en participatieplan op. Er wordt gekeken hoe en wanneer omwonenden en woningzoekenden actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen voor Ploen Noord. Dit procesvoorstel wordt samen met de intentieovereenkomst ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het doel is om uiterlijk begin 2023 aan de slag te gaan met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor het bouwen van woningen op Ploen Noord.

Meer informatie

Wilt u het proces rond alle uitbreidingslocaties in Duiven volgen of heeft u vragen over Ploen Noord? Stuur dan een mail naar woningbouw@duiven.nl.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid via telefoon en WhatsApp

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online