Ploen Noord

Om voldoende woningen te kunnen bouwen zijn ook grotere locaties aan de rand van Duiven nodig. Dit noemen we uitbreidingslocaties. Een van de mogelijke uitbreidingslocaties is Ploen-Noord, Duiven. Ontwikkelaar Van Wanrooij wil een stedenbouwkundig plan ontwikkelen voor het bouwen van maximaal 130 woningen.

Stand van zaken ontwikkelingen Ploen Noord

Op donderdag 21 december 2023 ondertekenden wethouder Geert-Jan Schrijner en de heer Clemie van Wanrooij namens Van Wanrooij Projectontwikkeling BV een anterieure overeenkomst over de woningbouwlocatie Ploen-Noord. Van Wanrooij gaat aan de slag met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor deze locatie. De planning is dat er in 2025 gestart wordt met de eerste bouwwerkzaamheden.

Volgende stap Ploen Noord: informeren en raadplegen omwonenden

Op 26 oktober 2023 is een goed bezochte inloopavond geweest voor omwonenden en belangstellenden in de Ogtent in Duiven. De aanwezigen konden onder andere de stedenbouwkundige plannen bekijken en werden geïnformeerd over de stand van zaken en planning. Meer informatie staat op de projectwebsite van Ploen Noordexterne-link-icoon.

Het ontwerpbestemmingsplan van Ploen-Noord, Duiven heeft tot 7 februari 2024 ter inzage gelegen. Momenteel worden de ingekomen zienswijzen behandeld en wordt het bestemmingsplan verder voorbereid.

Meer informatie

Meer informatie staat op de projectwebsite van Ploen Noordexterne-link-icoon