Oekraïne

Door de vreselijke oorlog hebben Oekraïners nog steeds dringend hulp nodig. Velen van hen zoeken een veilig inkomen. Ook in de gemeente Duiven helpen we deze mensen.

Opvanglocaties in onze gemeente

In onze gemeente zijn meerdere opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne:

  • Schoolstraat (58 opvangplekken)
  • Rijksweg (24 opvangplekken)
  • Den Oldenhoek (16 opvangplekken)
  • Particuliere opvang (9 bewoners verdeeld over 4 adressen)

Binnenkort komen hier twee nieuwe locaties bij. In het voormalige schoolgebouw van basisschool De Wereldwijzer aan de Regenboogstraat (verwachting eind april, ongeveer 50  en maximaal 80 mensen) en in een leegstaande woning aan de Helstraat op de plek waar een nieuw deel van de A15 is gepland (verwachting begin juni, ongeveer 15 mensen).

Taakstelling

In totaal kunnen wij in de gemeente Duiven na opening van de nieuwe locaties ongeveer honderdvijftig Oekraïense mensen opvangen. Hiermee voldoen wij aan het aantal mensen (152) dat onze gemeente per 1 februari 2024 gevraagd is op te vangen (ook wel 'taakstelling' genoemd).

Schrijf u in voor de emailnieuwsbrief

Wilt u persoonlijk informatie krijgen over de opvanglocatie én de nieuwbouw aan de Goudenregenstraat? Geef dan uw emailadres door via oekraine@1stroom.nl of bel tijdens werkuren met projectondersteuner Sandy Bechan: 088 - 695 30 00. 

Wij houden u ook op de hoogte via deze pagina. Voor deze opvanglocatie en de nieuwbouw aan de Goudenregenstraat bezorgen wij vanaf nu geen brieven meer aan huis. Het is dus belangrijk dat u uw mailadres aan ons doorgeeft. Heeft u geen mail of internet? Dan maken wij een uitzondering. U kunt dit telefonisch doorgeven via bovenstaand nummer. 

Open Huis Goudenregenstraat 1 op 30 april

De komende tijd wordt er hard gewerkt om het oude schoolgebouw aan de Goudenregenstraat klaar te maken voor bewoning door 50 mensen. Woont u in de buurt? Vlak voor de mensen uit Oekraïne naar de opvanglocatie komen, kunt u het gebouw van binnen bekijken. Op 30 april is er van 19.00 – 20.00 uur Open Huis. U bent van harte welkom!

Als de mensen in de opvanglocatie een beetje gewend zijn, willen we iets organiseren om hen en de buurt kennis te laten maken. U krijgt hierover later meer informatie. Heeft u hier ideeën voor of wilt u helpen met organiseren? Neem dan contact op met KerkvoorNu.

Verslag bewonersavond 21 maart 2024

Ongeveer 20 mensen kwamen naar de avond over de opvanglocatie voor mensen uit Oekraïne aan de Goudenregenstraat. Het schoolgebouw staat dicht op de huizen. Het is dan ook begrijpelijk dat u als omwonenden betrokken bent. Wij – bestuurders en medewerkers van de gemeente en de medewerkers van het opvangteam van de KerkvoorNu – vinden die betrokkenheid erg fijn. 

De mensen die kwamen vinden het belangrijk om goede informatie te krijgen. Iedereen die de vragenlijst invulde wil deze informatie per mail krijgen. Daarom krijgt u nu deze brief met de vraag om uw emailadres door te geven. 

Verder waren er vragen over het parkeren, de veiligheid, het groen en de geplande woningbouw. Onder aan deze pagina geven we de antwoorden op veel gestelde vragen. 

Coördinatie

Voor alle opvanglocaties in onze gemeente hebben wij een fijne samenwerking met de KerkvoorNu/Ontmoetingsplek De Stek. Zij doen de coördinatie ter plaatse. U kunt hen bereiken via opvangdestek@kerkvoornu.nl of telefonisch:

Veronique Kruijs-Theune | 06 - 47 40 70 98 | ma, di en wo

Marlijn de Ruiter | 06 - 47 31 51 48 | ma, do en vr

Brenda Ooms | 06 - 47 75 37 62 | ma en do

Contact met de gemeente

Heeft u vragen over opvang van mensen uit Oekraïne aan de gemeente? Mail dan naar oekraine@1stroom.nl of bel tijdens werkuren met Sandy Bechan, projectondersteuner, 088 - 695 30 00.

Hulp voor mensen uit Oekraïne

Veel mensen willen iets doen voor mensen uit Oekraïne. Misschien u ook wel. Informatie hierover leest u op de pagina Hulp voor Oekraïne.

Veelgestelde vragen

Misschien heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe locaties aan de Goudenregenstraat en Helstraat. Hieronder staan de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar oekraine@1stroom.nl of bel met het Klantcontactcentrum: (0316) 279 111. 

Veelgestelde vragen

De Rijksoverheid vraagt gemeenten mensen die op de vlucht zijn op te vangen. Gemeente Duiven moet 144 mensen die asiel zoeken en 152 mensen uit Oekraïne opvangen. Aan het eerste getal, 144 asielzoekers, voldoen wij nu door tijdelijke opvang in hotels. Wij vangen in onze gemeente op dit moment 107 mensen uit Oekraïne op (gemeentelijk en particulier). Met de nieuwe locaties erbij voldoen we aan het aantal mensen dat wij als gemeente op moeten vangen.

Taakstelling is het aantal mensen dat wij als gemeente op moeten vangen. Dit zijn voor de gemeente Duiven 144 mensen die asiel zoeken en 152 mensen uit Oekraïne. 

Wij verwachten dat de verbouwing van het gebouw aan de Goudenregenstraat eind april klaar is. Het gebouw aan de Helstraat hopen wij in juni in gebruik te nemen.

Bij andere opvanglocaties in het centrum van Duiven en Westervoort heeft gemiddeld 10% van de mensen een auto. Voor deze locatie zijn dat, afhankelijk van het aantal mensen in de opvang, ongeveer 5 tot 8 auto’s. Er zijn nu 8 parkeerplekken op het terrein van de school (aan de Kastanjelaan). Dit kan worden uitgebreid naar 15 plekken. De tijdelijke bewoners krijgen de instructie om dit terrein te gebruiken.

De ingang zoals die nu is blijft. De andere deuren zijn nooduitgangen.

Ons uitgangspunt is dat het plein beschikbaar blijft voor de buurt. Waarschijnlijk zetten we een deel af, zodat de mensen die opgevangen worden ook een eigen plekje buiten hebben. Hierover komt nog informatie.

Voor de opvang is het niet nodig om de iets aan de bomen en struiken op en rondom de locatie te veranderen. Of dit voor de toekomstige woningbouw ook zo is, weten wij nog niet. Wij proberen bij nieuwbouw altijd zoveel mogelijk het bestaande groen te behouden.

Op beide locaties worden met name gezinnen opgevangen.

De coördinatie gebeurt door KerkvoorNU.

Neemt u hiervoor contact op met iemand van KerkvoorNu. Zij regelen de dagelijkse coördinatie van de opvang. 

De mensen op locatie Goudenregenstraat blijven hier ten minste tot eind maart 2025. Die tijd hebben we nodig voor de voorbereidingen van woningbouw. Als we in april 2025 kunnen beginnen met bouwen, doen we dat. Als er meer tijd nodig is voor de voorbereiding, blijven de mensen die er worden opgevangen langer. Hoelang de locatie aan de Helstraat in gebruik blijft is nog niet duidelijk.

Ja.

Neem hiervoor contact op met het WerkgeversServicePuntexterne-link-icoon of de RSDexterne-link-icoon.

De gemeente Duiven voelt zich verantwoordelijk voor het bouwen van woningen én om een bijdrage te leveren aan het landelijke tekort aan opvangplekken voor asiel en mensen uit Oekraïne. Daarom heeft het college afgesproken door te pakken op woningbouw én om te zien naar elkaar. Het één gaat niet ten koste van het ander. Om mensen op te vangen gebruiken wij locaties die toch al leegstaan.

In onze gemeente hebben wij meerdere opvanglocaties waar we goede ervaringen hebben opgedaan. Er zijn daar de afgelopen jaren geen meldingen van overlast of onveilige situaties geweest. Op en rondom de locatie gelden huisregels. In de nacht is beveiliging aanwezig, de eerste periode ook overdag.

De planontwikkeling moet nog worden opgestart. Dit houdt in dat we nadenken over wat we gaan bouwen, wie er gaat bouwen en hoe het eruit gaat zien. Op dit moment kunnen wij hier nog niets over zeggen. Zodra we meer informatie hebben organiseren we een informatiebijeenkomst. Uw vragen over woningbouwplannen kunt u stellen via woningbouw@duiven.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het collegeakkoord afgesproken dat het wil 'doorpakken op woningbouw'. Daar gaat het college dan ook voor. De voorbereiding voor het bouwen van woningen kost veel tijd. De school aan de Goudenregenstraat 1 is nog maar pas vrijgekomen. Nu gaan we plannen maken (wat gaan we bouwen, wie gaat er bouwen en hoe komt dit eruit te zien?), omwonenden betrekken, vergunningsaanvragen voorbereiden en verlenen, een aannemer zoeken, enzovoort. Dit duurt minimaal een jaar en in die tijd staat het gebouw leeg. Om overlast te voorkomen kun je kiezen voor anti kraak. Het college kiest er in dit geval voor om de lege ruimte te gebruiken voor opvang.

De leegstaande gebouwen geschikt maken voor bewoning door een grote groep kost inderdaad geld. Hiervoor krijgt onze gemeente geld van de Rijksoverheid.