Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Meld uw klacht telefonisch via (0316) 27 91 11.

Goed om te weten

Voorwaarden

  • u moet uw klacht in het Nederlands schrijven
  • uw klacht mag niet anoniem zijn
  • uw klacht mag niet discriminerend zijn

Klacht indienen per post of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven aan de gemeente, telefoon (0316) 27 91 11. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

  • uw naam en adres
  • waarover u een klacht indient
  • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Duiven
College van burgemeester en wethouders
Postbus 6
6920 AA Duiven

Wat gebeurt er met uw klacht

  • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
  • De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht.
  • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek.
  • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Niet eens met besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Ombudscommissie.

Meer informatie over de klachtenregeling leest u in de Klachtenverordening van de gemeente Duiven.

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.