Individuele inkomenstoeslag

Deze regeling is voor mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau waarvan het vermogen niet hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen.
Lees eerst de voorwaarden hieronder goed door. Zo voorkomt u dat u de Individuele inkomenstoeslag aanvraagt terwijl u daar geen recht op heeft.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor het recht op de individuele inkomenstoeslag. Deze voorwaarden zijn bij wet en gemeentelijke verordening vastgesteld. U kunt het geld vrij besteden. Dit bedrag kunt u gebruiken voor spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, bijvoorbeeld een nieuw bankstel of een televisie.

De voorwaarden waaraan u en uw partner moet(en) voldoen

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in de gemeente Duiven.
  • U hebt gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden een inkomen of een uitkering (bijv.: de ANW/WAO/WIA/Wajong) ontvangen en uw gezamenlijke inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm; heffingskorting(en) en bijv. pensioen tellen mee als inkomen. Voor actuele bijstandsnormen kunt u kijken op www.minszw.nlexterne-link-icoon.
  • U hebt gedurende 12 maanden geen vermogen boven de vermogensgrens van de Participatiewet. Zie hiervoor het overzicht minimum inkomen en vermogensgrens.
  • U hebt over de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U hebt in ieder geval geenrecht op de individuele inkomenstoeslag als

  • U en/of uw partner op de peildatum jonger bent/zijn dan 21 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U en/of uw partner op de peildatum nog geen 12 maanden een inkomen onder de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft/hebben.
  • U en/of uw partner in de afgelopen drie jaar door fraude (een periode) een aanzienlijk hoger  inkomen gehad heeft/hebben, waardoor uw inkomen boven 110% van de voor u geldende bijstandsnorm kwam.
  • U een studie volgt als bedoeld in de WSF 2000 of WTOS of BBL.
  • U en/of uw partner uitzicht hebt/hebben op inkomensverbetering of een maatregel hebben gehad wegens het niet voldoen aan de arbeids- en re-integratieverplichtingen.

Aanvragen