Flexwonen als snelle oplossing voor de woningnood

13 februari 2023
Nieuws

De woningnood is groot. Ook in de gemeente Duiven. Wachttijden op een sociale huurwoning lopen op en een betaalbare woning op de koopmarkt is er niet of nauwelijks. Daarom wil de gemeente Duiven op korte termijn flexwoningen realiseren voor met name haar jongeren, starters en spoedzoekers. Een flexwoning is een verplaatsbare woning in, die snel gerealiseerd kan worden op een locatie die minimaal 10-15 jaar beschikbaar is. Na deze periode wordt de flexwoning op een andere locatie geplaatst, binnen of buiten de gemeente Duiven. Flexwoningen kunnen relatief snel gebouwd worden en zijn daarmee een uitkomst. Het college van B&W start een onderzoek naar een geschikte locatie voor het plaatsen van flexwoningen.

Wethouder Dominique van Dam: “Wij willen perspectief bieden aan de verschillende doelgroepen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lokale woningzoekenden, zoals starters, spoedzoekers en statushouders. De woningnood is hoog. Met name voor jongeren/starters op de woningmarkt en spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die uit een relatie komen) is het erg lastig nu op korte termijn een woning te vinden. Ons doel is om in december dit jaar de sleutel aan de eerste bewoners te overhandigen. Dat is spannend, want er zijn allerlei factoren die kunnen vertragen. We voelen er ons echter toe geroepen, omdat er nu inwoners zijn die geen woning kunnen vinden.”

Betrekken omwonenden

Het college hecht aan een zorgvuldige communicatie met omwonenden. Ook betrekt ze graag (mogelijk) toekomstige bewoners bij de planvorming. Zodra er een voorkeurslocatie is, starten we de communicatie en participatie op richting de omwonenden en belanghebbenden rondom de voorkeurslocatie. We informeren en raadplegen deze omwonenden over het plan. Waar mogelijk nemen we hun wensen en die van de (mogelijk) nieuwe bewoners mee. 

Vervolg

Het College start nu een onderzoek op naar een geschikte locatie. In april verwacht zij tot een voorkeurslocatie te komen. Tegelijkertijd verkent zij nu de samenwerking met Vivare en een private projectontwikkelaar. In de verkenning wordt al concreet gekeken naar hoe ontwikkelen we samen een haalbaar plan dat snel gerealiseerd kan worden.

Openbare thema-avond op 28 maart 2023

Het college praat de gemeenteraad tijdens de openbare thema-avond van 28 maart 2023 bij over het proces om te komen tot een haalbaar plan en een locatie. Ook is de avond via een livestream op www.duiven.nl te volgen. Mocht u live aanwezig willen zijn, dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 maart 2023 (12:00 uur) aan te melden via griffie@duiven.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over flexwoningen in de gemeente Duiven? Stuur dan een mail naar flexwonen@duiven.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op onze website: https://www.duiven.nl/flexwoningen

Bron foto: RVO Nederland