housing-forms iconFlexwoningen

Met flexwoningen realiseren we versneld woonruimte voor starters, spoedzoekers en statushouders.

Flexwoningen voor starters, spoedzoekers en statushouders . Daarop wordt ingezet door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Duiven.  

Wethouder Dominique van Dam: “We willen perspectief bieden aan de verschillende doelgroepen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lokale woningzoekenden, zoals starters en spoedzoekers. De woningnood is hoog. Met name voor jongeren/starters op de woningmarkt en spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die uit een relatie komen) is het erg lastig nu op korte termijn een woning te vinden. 

Openbare thema-avond op 28 maart 2023

Het college praat de gemeenteraad tijdens de openbare thema-avond van 28 maart 2023 bij over het proces om te komen tot een haalbaar plan en een locatie. Ook is de avond via een livestream op www.duiven.nl te volgen. Mocht u live aanwezig willen zijn, dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 maart 2023 (12:00 uur) aan te melden via griffie@duiven.nl. De onderwerpen waar tijdens de thema-avond wordt besproken betrekt het college waar mogelijk bij de definitieve planontwikkeling.

Er is dringend behoefte aan nieuwe woningen in Duiven. De gemeenteraad van Duiven hoort graag tijdens deze avond ook de stem van woningzoekenden.

Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning. Dit kan ook niet tijdens de thema-avond. De reden hiervoor is dat het project zich nog niet in die fase bevindt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over flexwoningen in de gemeente Duiven? Stuur dan een mail naar flexwonen@duiven.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar flexwonen@duiven.nl

Veelgestelde vragen

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning houdt voor de gemeente Duiven een verplaatsbare woning in, die snel gerealiseerd kan worden op een locatie die minimaal 10-15 jaar beschikbaar is. Na deze periode wordt de flexwoning op een andere locatie geplaatst, binnen of buiten de gemeente Duiven.

Waarom kiest het college voor flexwoningen?

Met flexwoningen kan procedureel snel worden bijgedragen aan het verminderen van de lokale woningnood. Hiermee versnellen we de realisatie van woonruimten in Duiven. Daarnaast willen we blijven inzetten op het realiseren van reguliere woningen.

Hoe groot is een flexwoning?

Een flexwoning is kleiner dan een permanente woning. De grootte hangt af van de huurvorm (sociale huur/ middenhuur) en de gezinssamenstelling (1- of 2-persoonshuishoudens of een gezin). Er wordt onderzocht welke types flexwoningen aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Bij voorkeur kiest de gemeente Duiven voor verplaatsbare en zeer energiezuinige flexwoningen. 

Wat is de stand van zaken?

Tijdens een speciale thema-avond op 28 maart 2023 wordt het plan van aanpak voor realisatie van flexwoningen aan inwoners en gemeenteraad toegelicht. 

Om hoeveel flexwoningen gaat het?

Het in kaart brengen van het geschikte aantal flexwoningen is onderdeel van het plan van aanpak. Met de woningcorporatie zijn prestatie afspraken gemaakt om flexwoningen te realiseren in de sociale huur. Ook wordt onderzocht of er behoefte is aan flexwoningen in de middenhuur.

Hoe lang mag je in een flexwoning wonen?

Er wordt uitgezocht of we met tijdelijke huurcontracten gaan werken. De woningen moeten aan het einde van de looptijd verplaatst worden. Dan eindigt de huurovereenkomst in ieder geval. Met de woningcorporatie worden afspraken gemaakt over de opgebouwde meettijd. We willen deze graag laten doorlopen.

Daarnaast ziet de gemeente flexwonen als ‘wonen terwijl je wacht’. Door een ontwikkeling in de carrière, door samen te gaan wonen of een gezin te stichten, wijzigt de woonbehoefte. Als gemeente Duiven blijven we inzetten op het realiseren van reguliere woningen om ook deze vraag te kunnen opvangen.

Is dit een blijvende oplossing voor de woningnood in Duiven?

In het gehele land is een groot tekort aan woningen. Een krappe arbeidsmarkt, de leveringstermijn van grondstoffen en o.a. de stikstofproblematiek staan snelle realisatie van woningen momenteel in de weg. Ruimtelijke procedures kosten ook veel tijd. Ook in Duiven hebben we hiermee te maken. Door in te zetten op de realisatie van zowel flexwoningen als vaste woningen, verlichten we nu de druk op de woningmarkt en zorgen we hopelijk op de wat langere termijn voor voldoende mogelijkheden om door te stromen naar een reguliere woning.

Waar kan ik mij inschrijven voor een flexwoning?

Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning.

De gemeente wil dit project samen met Vivare en/of een private ontwikkelaar realiseren. Pas wanneer de woningen daadwerkelijk gerealiseerd worden, kunnen woningen worden aangeboden. Vivare zal dit doen op de manier waarop zij ook haar huidige woningen aanbiedt. Bent u nog niet ingeschreven, dan verdient het aanbeveling dit te doen. Dit kan via de website van Entree.  Daar vindt u ook meer informatie over hoe lang het duurt een woning te vinden, aanbod, meettijd, etc. Wanneer woningen van een private ontwikkelaar zijn, zullen die via die ontwikkelaar worden aangeboden.

In welke categorie vallen de flexwoningen straks?

Dit moet nog worden bepaald en is mede afhankelijk van de behoefte. Wij denken aan een mix van flexwoningen in de sociale huur en middenhuur, aan 1- en 2 persoonshuishoudens en misschien ook eengezinswoningen. Het worden in ieder geval zelfstandige woningen.

Als het huurwoningen worden, ontvang ik dan ook huurtoeslag?

De woningen die vallen in de categorie sociale huur geven dan ook recht op huurtoeslag. Om huurtoeslag te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Alle voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.
 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

 

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online