housing-forms iconFlexwoningen

Met flexwoningen realiseren we versneld woonruimte voor starters, spoedzoekers en statushouders.

Mogelijk flexwoonproject op locatie Biezenkampen

Gemeente Duiven wil snel een bijdrage leveren aan de woningnood door middel van een flexwoonproject van circa 120 woningen in de sociale- en middeldure huur. Uit het locatieonderzoek van juni 2023 blijkt dat locatie Biezenkampen geschikt is voor een (flex)woningbouwontwikkeling. In het nieuwe coalitieakkoord staat: “als het haalbaar is plaatsen we zo snel mogelijk flexwoningen op de Biezenkampen”. 

Samen met woningcorporatie Vivare en een marktpartij onderzoeken wij nu de mogelijkheden. Als we gezamenlijk besluiten om locatie Biezenkampen nader uit te werken volgt het sluiten van een intentieovereenkomst.

Inschrijven nog niet mogelijk

Het is nog niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning.

Meer informatie

Wilt u meer weten over flexwoningen in de gemeente Duiven? Stuur dan een mail naar flexwonen@duiven.nl. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar flexwonen@duiven.nl.

Veelgestelde vragen

Een flexwoning houdt voor de gemeente Duiven een verplaatsbare woning in, die snel gerealiseerd kan worden op een locatie die minimaal 10-15 jaar beschikbaar is. Na deze periode wordt de flexwoning op een andere locatie geplaatst, binnen of buiten de gemeente Duiven.

Met flexwoningen kan procedureel snel worden bijgedragen aan het verminderen van de lokale woningnood. Hiermee versnellen we de realisatie van woonruimten in Duiven. Daarnaast willen we blijven inzetten op het realiseren van reguliere woningen.

Een flexwoning is kleiner dan een permanente woning. De grootte hangt af van de huurvorm (sociale huur/ middenhuur) en de gezinssamenstelling (1- of 2-persoonshuishoudens of een gezin). Er wordt onderzocht welke types flexwoningen aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Bij voorkeur kiest de gemeente Duiven voor verplaatsbare en zeer energiezuinige flexwoningen. 

Het in kaart brengen van het geschikte aantal flexwoningen is onderdeel van het plan van aanpak. Met de woningcorporatie zijn prestatie afspraken gemaakt om flexwoningen te realiseren in de sociale huur. Ook wordt onderzocht of er behoefte is aan flexwoningen in de middenhuur.

Er wordt uitgezocht of we met tijdelijke huurcontracten gaan werken. De woningen moeten aan het einde van de looptijd verplaatst worden. Dan eindigt de huurovereenkomst in ieder geval. Met de woningcorporatie worden afspraken gemaakt over de opgebouwde meettijd. We willen deze graag laten doorlopen.

Daarnaast ziet de gemeente flexwonen als ‘wonen terwijl je wacht’. Door een ontwikkeling in de carrière, door samen te gaan wonen of een gezin te stichten, wijzigt de woonbehoefte. Als gemeente Duiven blijven we inzetten op het realiseren van reguliere woningen om ook deze vraag te kunnen opvangen.

In het gehele land is een groot tekort aan woningen. Een krappe arbeidsmarkt, de leveringstermijn van grondstoffen en o.a. de stikstofproblematiek staan snelle realisatie van woningen momenteel in de weg. Ruimtelijke procedures kosten ook veel tijd. Ook in Duiven hebben we hiermee te maken. Door in te zetten op de realisatie van zowel flexwoningen als vaste woningen, verlichten we nu de druk op de woningmarkt en zorgen we hopelijk op de wat langere termijn voor voldoende mogelijkheden om door te stromen naar een reguliere woning.

Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning.

De gemeente wil dit project samen met Vivare en/of een private ontwikkelaar realiseren. Pas wanneer de woningen daadwerkelijk gerealiseerd worden, kunnen woningen worden aangeboden. Vivare zal dit doen op de manier waarop zij ook haar huidige woningen aanbiedt. Bent u nog niet ingeschreven, dan verdient het aanbeveling dit te doen. Dit kan via de website van Entree.  Daar vindt u ook meer informatie over hoe lang het duurt een woning te vinden, aanbod, meettijd, etc. Wanneer woningen van een private ontwikkelaar zijn, zullen die via die ontwikkelaar worden aangeboden.

Dit moet nog worden bepaald en is mede afhankelijk van de behoefte. Wij denken aan een mix van flexwoningen in de sociale huur en middenhuur, aan 1- en 2 persoonshuishoudens en misschien ook eengezinswoningen. Het worden in ieder geval zelfstandige woningen.

De woningen die vallen in de categorie sociale huur geven dan ook recht op huurtoeslag. Om huurtoeslag te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Alle voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Op dit moment wordt locatie Biezenkampen onderzocht.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online