Dit willen inwoners van Duiven Zuid met het Eilandplein

01 mei 2024
Nieuws

Inwoners van Duiven Zuid deelden hun ideeën, wensen en verhalen. Van kinderen tot ouderen en van ondernemers tot bezoekers. En dit is wat zij willen: een groener, gezelliger en gezonder plein!

De rode draden uit alle informatie

Er zijn duidelijke lijnen uit alle opbrengst gekomen. Inwoners kozen massaal voor een natuurrijk en ontspannen park, met ruimte voor avontuur, spel en gezelligheid. Ook wilden deelnemers aan het uitgebreide participatieproces meer schaduw, biodiversiteit en groene gevels. Ze willen weer een fontein om te spelen en te ontdekken, bijvoorbeeld met spannende spuitertjes en stromend water. Het plein moet toegankelijk zijn voor rollators en slechtzienden. Belangrijk is de verkeersveiligheid – vooral rondom de school - en een betere inrichting van verkeersstromen van brom- en fietsverkeer. Zorg voor gescheiden loop- en fietsruimten, zeiden Duivenaren, betere verlichting en een verbetering van de onderdoorgang bij de bakker. Om gezond te blijven, willen inwoners wandelmogelijkheden voor ouderen en avontuur voor kinderen. Mensen zouden elkaar graag ontmoeten op het Eilandplein door te zitten op het gras of op bankjes, met sport en spel en tijdens kleinschalige evenementen.

Iedereen deed mee

Van kinderen tot ouderen, iedereen is gehoord. Op allerlei manieren dachten inwoners van Duiven Zuid mee over onderwerpen als schaduw, kleuren, verkeersveiligheid en de fontein. Het leverde mooie gesprekken, tekeningen en betrokkenheid op van de nabijgelegen basisschool, middelbare school, woningcorporaties, VvE en het projectteam van de Blijfwijk. Verschillende sporen kwamen bij elkaar in dit participatietraject: de inzet van de ‘verhalenhalers’, de schoolopdrachten van meerdere brugklassen, de bestaande wensen van de vrijwilligers in de WijKern en de behoeften van de buurtbewoners. Een schat aan inzichten werd verzameld waarin duidelijke lijnen te ontdekken waren. Inwoners gaven daarnaast herhaaldelijk aan dat ze de participatieve en open aanpak van het project erg waardeerden.

Informatie in ‘de trechter’

Het projectteam van de gemeente Duiven is zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan. In december en januari haalde zij ideeën en wensen bij de inwoners en betrokkenen op. Deze informatie is op twaalf verschillende manieren bij het projectteam binnen gekomen. Uit al deze opbrengst filterden de projectleden in februari en maart rode draden. Deze negen rode draden zijn vertaald in teksten en in sfeerbeelden. Die zijn te vinden op de website van het Eilandplein Duivenexterne-link-icoon.

Alle opbrengst samen is door de ‘trechter’ gegaan en door landschapsarchitectenbureau Odin teruggebracht tot één ontwerp. Dit ontwerp houdt rekening met alle kaders van de gemeente, zoals budget en bestaand beleid over verkeer, groenvoorzieningen, water en andere opgaven. En geeft een plek aan alle rode draden. Het schetsontwerp gaat nu eerst langs de gemeenteraad en wordt dan op 5 juni voorgelegd aan de inwoners, die op de verschillende uitwerkingen in het ontwerp kunnen stemmen.

De opgave voor het Eilandplein

Er was een duidelijke opdracht voor de gemeente: de fontein moet vernieuwd worden en er moet ruimte voor groen en regenwater zijn. Ook waren er enkele uitgangspunten, zoals een budget en het fietspad dat over het plein moet blijven lopen. Maar hoe dit allemaal in een ontwerp gegoten moest worden, stond nog helemaal open. Hiervoor vroeg de gemeente de inwoners van Duiven Zuid om hulp.