Eilandplein

De gemeente maakt samen met inwoners een mooier Eilandplein. Samen maken we er een plek van waar iedereen zich fijn voelt.

Denk mee

In december en januari 2024 dachten inwoners mee over een nieuw ontwerp voor het plein in Duiven Zuid. Dit kon via www.eilandpleinduiven.nlexterne-link-icoon en tijdens de Ontwerp-je-eigen-plein-dag op zaterdag 20 januari. Vanaf juni 2024 kunnen inwoners weer meedenken over twee schetsontwerpen.

Plein met verschillende functies

Het Eilandplein is het hart van Duiven Zuid. Het is een drukbezochte plek voor oud en jong. Mensen komen er voor ontspanning of voor een bezoek aan de winkels. De fontein op het plein is aan vernieuwing toe en staat al een lange tijd uit. De gemeente neemt direct met het opknappen van de fontein het hele Eilandplein eens goed onder handen. Zo krijgt Duiven Zuid een mooier, levendiger en groener plein.

Samen ontwerpen

Het nieuwe ontwerp maakt de gemeente samen met inwoners. Zo ontstaat een plein waar mensen zich veilig voelen, elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen én bewegen. Waar mensen, natuur en water goed samengaan. Dat aansluit bij het veranderende klimaat. Dat echt past bij Duiven. Waar jong en oud zich thuis voelen en willen blijven wonen. Samengevat: waar nagedacht is over thema’s als samenleven, biodiversiteit en gezondheid.

Van opgaven naar schetsontwerpen

Met de renovatie van het Eiland speelt de gemeente in op verschillende opgaven:

  • Fontein: de fontein werd veel gebruikt en was een fijne speelplek, maar staat nu al tijden uit. Hij gebruikte te veel water en is aan vernieuwing toe.
  • Toegankelijkheid: het Eilandplein moet voor iedereen een fijne plek zijn. Mensen komen er graag samen. Ook mindervalide mensen kunnen genieten van de nieuwe mooie plekjes.
  • Samen leven: mensen willen rustig over het plein naar de winkels kunnen lopen. Zich prettig en veilig voelen. En elkaar kunnen ontmoeten door samen te komen of gezamenlijke activiteiten te doen.
  • Hitte: in dorpen en steden wordt het in de zomer steeds warmer. Vooral op plekken waar veel stenen en tegels zijn. Hittestress heet dat. Daar willen we wat aan doen.
  • Waterberging: tegelijk willen we regenwater langer vasthouden. Dit om droogte tegen te gaan.
  • Biodiversiteit: steeds meer planten en diersoorten staan op uitsterven. Dit heeft veel nadelen voor de hele natuur. Daarom willen we meer lokale planten, bomen en bloemen op het Eilandplein laten groeien. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid van mensen. 
  • Gezondheid: het is belangrijk dat mensen genoeg buiten komen en in beweging blijven. Gezonde inwoners zijn gelukkigere inwoners. En helemaal als ze in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Op welke manieren kan het plein zo goed mogelijk bijdragen aan een fysieke en mentale gezondheid?