Container

Wilt u een container aanvragen of is uw container kapot? Wilt u een grotere of kleinere container? Vraag dit aan bij PreZero.

Aanbiedregels en kosten

 • Uw restafvalcontainer is voorzien van een chip. Op het moment dat uw container wordt geleegd, registreert de chip dit. Deze registratie bepaalt aan het einde van het jaar de hoogte van uw rekening: hoe vaker de container geleegd wordt, hoe hoger de rekening. U hoeft de container niet elke ophaalronde aan de straat te zetten. Het is voordeliger om te wachten tot deze echt vol zit (maximaal 60 kilo).
 • U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u de container laat legen.
 • U betaalt niet voor het legen van de GFT-container. 
 • Maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan betaalt u per keer dat u deze opent. Er past maximaal één volle vuilniszak van 60 liter in de trommel. U opent de container met de afvalpas. 

Storing aan de ondergrondse container?

Neem contact op met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.

Verhuizing

 • De containers horen bij uw woning en blijven daar achter als u gaat verhuizen.
 • Bij verhuizingen is het omruilen van containers gratis. U dient dit wel binnen drie maanden na de verhuizing aan te vragen.
 • Geen container aanwezig bij uw nieuwe woning? U vraagt deze zelf aan bij PreZero.
 • De container aanvragen kan via inzamelwijzer.prezero.nl of telefonisch bij PreZero: 0800 - 40 50 500.

Wat te doen bij een kaart aan uw container?

Een kaart betekent dat er iets mis is met uw container. Op de kaart staat aangegeven wat er niet klopt. Misschien is de container kapot en is het gevaarlijk deze nog te legen. Het risico bestaat dat de container uit de klemmen van de afvalwagen valt.

 • Een nieuwe container aanvragen kan via inzamelwijzer.prezero.nlexterne-link-icoon of telefonisch bij PreZero: 0800 - 40 50 500.
 • Bij een volgende ophaalronde kan het zijn dat uw kapotte container niet meer wordt geleegd. Als het om een papiercontainer gaat, kunt u het papier gratis naar het afvalaanbiedstation brengen. Neem dan ook uw afvalpas en identiteitsbewijs mee. 

Container omwisselen of aanvragen

Aanvraag containerwissel

Vanaf 1 januari 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. De meeste mensen bieden het afval nu ook al zo vaak aan of zelfs minder vaak. Ook in andere gemeenten zien we dat deze manier van inzamelen goed te doen is. Door uw afval goed te scheiden, houdt u nog maar weinig restafval over. Zo bespaart u ruimte in de container. 

Zit uw container toch te snel vol? Of wilt u een kleiner formaat? Het wisselen van de container kost € 30,00. U kunt een containerwissel aanvragen via inzamelwijzer.prezero.nl of bel met PreZero: 0800 - 40 50 500. Zorg ervoor dat uw container leeg is wanneer deze wordt omgewisseld. Volle containers worden niet omgewisseld.

Uw papiercontainer inleveren

U heeft de papiercontainer op vrijwillige basis en kunt hem desgewenst inleveren. Als u geen papiercontainer meer wilt, dan kunt u het papierafval gratis aanbieden op het afvalaanbiedstation.

Wisselen van container naar ondergrondse container of andersom?

Maakt u nu gebruik van een container voor het restafval en wilt u liever gebruik maken van een ondergrondse container? Of andersom: u bent nu aangesloten op een ondergrondse container en wilt liever een enkele restafval container en/of gft-container? Dat is helaas niet mogelijk. De gemeente wil het inzamelen van huishoudelijk afval op een uniforme en gelijke manier organiseren. Dat betekent dat in principe elk huishouden containers heeft en elke flat/ hoogbouw een ondergrondse container.

De enige uitzonderingen zijn de wijken de Ploen, Lombok en Droo. Hier zijn bij de bouw van de wijk al ondergrondse containers geplaatst voor het afval en dat blijft vooralsnog zo.

Regeling voor medisch afval

Sommige inwoners hebben door een medische indicatie meer restafval. Dit kan gaan om stoma-, dialyse of incontinentiemateriaal. Dit extra restafval kan ervoor zorgen dat u niet uitkomt met een inzamelfrequentie van een keer in de vier weken. De gemeente biedt u drie opties.

 • U mag uw restafvalcontainer gratis omruilen naar een grotere 240 liter container.
 • U mag gratis een extra container van 140 liter aanvragen
 • U mag gratis een extra container van 240 liter aanvragen.

Financiële tegemoetkoming bij medisch afval


U betaalt per keer dat u de container voor restafval aan de straat zet of een inworp doet bij de ondergrondse container. Door extra medisch afval bent u duurder uit dan als u dit afval niet had. De gemeente biedt daarom een financiële tegemoetkoming die u mag aanvragen als u een medische verklaring heeft.
U krijgt een financiële tegemoetkoming op de kosten voor het aanbieden van restafval. Dit wordt jaarlijks verleend voor alle ledigingen boven het aantal van 10 of voor alle inworpen bij een ondergrondse container boven het aantal van 28.

Huishoudens met één of meerdere containers betalen dus 1 keer per jaar 10 ledigingen zelf, ongeacht of zij al dan niet een extra container hebben. Als u de ondergrondse container gebruikt, betaalt u dus alleen de eerste 28 inworpen zelf.

Aanvragen regeling voor medisch afval

Om in aanmerking te komen voor de regeling, heeft u een medische verklaring nodig van u (huis)arts of apotheker. Om de medische verklaring en het formulier voor het wisselen of aanvragen van uw container te krijgen, kunt u een e-mail sturen naar: realisatieenbeheer@1stroom.nl.