Bouw woningen op Ploen-Noord stap dichterbij

22 december 2023
Nieuws

Op donderdag 21 december ondertekenden wethouder Geert-Jan Schrijner en de heer Clemie van Wanrooij namens Van Wanrooij Projectontwikkeling BV een anterieure overeenkomst over de woningbouwlocatie Ploen-Noord. Hiermee komt de bouw van woningen op deze locatie weer een stap dichterbij.

Een anterieure overeenkomst is een contract dat wordt afgesloten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar. Voordat de ontwikkeling van een specifiek project van start gaat. Het doel van zo’n overeenkomst is om de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied.

Nu doorpakken

Wethouder Geert-Jan Schrijner: “Ik ben blij dat we kunnen doorpakken, want veel doelgroepen wachten op nieuwe woningen. De woningnood is hoog en dat geldt ook in onze gemeente. Het ondertekenen van deze overeenkomst is een belangrijke volgende stap. ” In deze overeenkomst zijn de uitgangspunten en kaders vastgelegd waarbinnen de verdere ontwikkeling van Ploen-Noord gaat plaatsvinden. Zo zijn er onderling afspraken gemaakt over het wijzigen van het bestemmingsplan en de werkzaamheden om het bouwproject in te passen in de bestaande omgeving. Want naast het bouwen van maximaal 130  woningen moeten ook de bestaande openbare voorzieningen worden aangelegd  zoals wegen, stroom, riool, verlichting en groen. Ook moeten aansluitingen gemaakt worden op de omliggende wegen.”

Meer betaalbare woningen          

We willen in Duiven voldoende woningen bouwen voor jong en oud, in verschillende prijsklassen maar vooral ook een betaalbaar aanbod. Samen met de gemeente en Vivare werken we daarom aan een uitwerking van het plan met een diversiteit aan woningtypes voor zowel sociale huur, betaalbare en middeldure koop/huur en vrije sector koopwoningen.