Bouw woningen op Plakse Weide stap dichterbij

23 november 2023
Nieuws

Op donderdag 16 november ondertekenden wethouder Johannes Goossen, Dirk Jan Klaassen en Michel Menting namens KlaassenGroep en Henri Schimmel namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een anterieure overeenkomst voor woningbouw op Plakse Weide. Hiermee komt de bouw van maximaal 300 woningen op deze locatie een stap dichterbij.

Een anterieure overeenkomst is een contract dat wordt afgesloten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar. Voordat de ontwikkeling van een specifiek project van start gaat. Het doel van zo’n overeenkomst is om de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied.

Nu doorpakken

Wethouder Johannes Goossen: “Ik ben blij dat we nu kunnen doorpakken, want veel doelgroepen wachten op nieuwe woningen. De woningnood is hoog en dat geldt ook in onze gemeente. Het ondertekenen van deze overeenkomst is een belangrijke volgende stap. In deze overeenkomst zijn de uitgangspunten en kaders vastgelegd waarbinnen de verdere ontwikkeling van Plakse Weide gaat plaatsvinden. Zo hebben we onderling afspraken gemaakt over het wijzigen van het bestemmingsplan en de werkzaamheden om het bouwproject in te passen in de bestaande omgeving. Want naast het bouwen van maximaal 300 woningen moeten ook de bestaande openbare voorzieningen worden aangepast zoals wegen, stroom, riool, verlichting of groen.”

Henri Schimmel namens combinatie KlaassenGroep – BPD: “Na jaren van intensieve overleggen en planvorming met belanghebbenden zijn wij verheugd een volgende stap te zetten in de totstandkoming van deze Duivense woonwijk. Daarmee geven wij invulling aan de ambities in Woondeal regio Arnhem-Nijmegen waar Plakse Weide als locatie is opgenomen voor het versneld bouwen van duurzame en betaalbare woningen.”

Duurzame en betaalbare woonwijk

De locatie Plakse Weide is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt ten noorden van de Rijksweg en ten zuidoosten van de Vergertlaan. Op Plakse Weide wil gemeente Duiven samen met combinatie KlaassenGroep - BPD een duurzame woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. In de uitwerking wordt specifieke aandacht besteed  aan een passende overgang van dorp naar omringend landschap en voldoende openbare ruimte voor ontmoeting tussen de bewoners. De wijk kenmerkt zich  door een mix aan doelgroepen, zodat hier straks een mooie afspiegeling van de huidige Duivense bevolking woont.  Voor de sociale huurwoningen worden gesprekken gevoerd met woningcorporatie Vivare.