Airco’s en warmtepompen: uitleg over vergunningen

03 maart 2023
Nieuws

Door de huidige gasprijzen zijn steeds meer mensen op zoek naar een alternatief om hun huis mee te verwarmen. Daarnaast streven we er in Nederland naar om na 2050 geen aardgas meer gebruiken. Daardoor wordt het plaatsen van airco’s en warmtepompen steeds populairder. Denkt u over het plaatsen van een airco-unit of een warmtepomp? Hier leest u meer over hoe u dat aanpakt en of u een (omgevings-)vergunning nodig heeft.

Stap 1: Zorg voor goede isolatie

Controleer eerst of uw huis goed is geïsoleerd. Bent u al bezig met bijvoorbeeld dak-, spouwmuur- en vloerisolatie? Een goed geïsoleerd huis heeft namelijk minder warmte nodig om aangenaam warm te worden en te blijven. Dit bespaart veel energie. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van subsidies en leningen om uw huis te isoleren. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloketexterne-link-icoon.

Stap 2: Neem contact op met uw buren

Neem voor het plaatsen van een airco of een warmtepomp contact op met uw buren. Sommige buitenunits maken geluid. Het is dan ook verstandig om met uw buren te bespreken wat er nodig is om de overlast te beperken. Kijk waar nodig naar extra maatregelen om het geluid te beperken. Het plaatsen van een suskast of rubbers kan helpen het geluid te dempen. Leg eventuele afspraken met uw buren vast op papier om discussie achteraf te voorkomen.

Stap 3: Waar moet de unit aan voldoen?

Het geluid van de unit mag in het huis van uw buren maximaal 30 decibel zijn, gemeten volgens NEN 5077 methode. Vraag de verkoper of uw apparaat hieraan voldoet. Buiten mag het geluid van de unit maximaal 40 decibel op de perceelsgrens zijn. Heeft u 2 of meer woningen op uw perceel? Dan geldt de eerdergenoemde eis ook voor binnen. Buiten mag het geluid dat de unit maakt bij een openstaande deur of een openstaand raam van de andere woning maximaal 40 decibel zijn. Houd er rekening mee dat een geluid van 30 en 40 decibel nog steeds duidelijk hoorbaar is. Voor uzelf en uw buren is een lager geluidsniveau dan ook wenselijk. Deze geluidseisen gelden sinds 1 april 2021.

Stap 4: Wat te doen als u een huurwoning heeft?

Zorg er dan voor dat u toestemming van uw verhuurder heeft voor het plaatsen van de unit. Of u nu wel of niet een Omgevingsvergunning nodig heeft.

Stap 5: Wanneer heeft u een Omgevingsvergunning nodig?

Als u deze beslisboom doorloopt, heeft u een idee of u de buitenunit vergunningsvrij kunt plaatsen bij uw woning. De begrippen die schuin zijn gedrukt en die een * hebben leggen we verder uit in de begrippenlijst.

Beslisboom Omgevingsvergunning

Begrippenlijst

Buitenunit: een technisch onderdeel van airconditioningssysteem, warmtepomp of vergelijkbaar systeem dat buiten staat, ter ondersteuning van de betreffende installaties of systemen.

Grondgebonden woning: een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan 1 van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Een appartement bijvoorbeeld is geen grondgebonden woning.

Openbaar toegankelijk gebied: bijvoorbeeld pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer. (Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994externe-link-icoon)

Voorgevelrooilijn: de voorgevelrooilijn is een denkbeeldige lijn waarop doorgaans de voorgevel van de woning is geplaatst.

Algemene voorwaarden

De voorwaarden die verder zijn gesteld in dit document om vergunningsvrij een buitenunit van een installatie voor warmte- en koude opwekking te plaatsen, gelden alleen voor een maximum van 2 buitenunits voor de grondgebonden woning* en bijbehorende bijgebouwen. Dit geldt voor alle in dit document genoemde locaties. Dat betekent dat aan de gevel, op het plat dak, op de grond en op een inpandig balkon samen maximaal 2 buitenunits in aanmerking komen om vergunningsvrij betiteld te worden. Als het er meer zijn, dan geldt voor deze extra units een vergunningplicht.