Aanpassingen in leerlingenvervoer, maatwerk blijft mogelijk

10 februari 2023
Nieuws

Aangepast leerlingenvervoer moet aansluiten op de mogelijkheden van ieder kind en de ouders/verzorgers. Tegelijk staat het leerlingenvervoer onder andere vanwege het personeelstekort voor een uitdaging. De gemeenteraad van Duiven heeft het college gevraagd de verordening en het beleid rond leerlingenvervoer te actualiseren. Het college legt de aangepaste verordening nu ter bespreking voor aan de raad.

Belang kinderen staat voorop

Wethouder Johannes Goossen: “Het belang van kinderen in het speciaal onderwijs en hun ouders/verzorgers staat voor ons voorop. Ik besef heel goed dat ouders veel aan hun hoofd hebben. Als je kind een beperking heeft, kan dat extra zorg geven. Daarom benadruk ik dat wij de situatie van ieder kind individueel beoordelen en dat maatwerk mogelijk is en blijft.”

Stapsgewijze invoering opstapplaatsen

De meest opvallende wijziging is de stapsgewijze invoering van opstapplaatsen met ingang van schooljaar 2023-2024. Opstapplaatsen zijn haltes waar een kind door het aangepaste vervoer wordt opgehaald. Het college van Duiven wil dat deze nooit meer dan één kilometer van het woonadres ligt (in tegenstelling tot het landelijk gehanteerde maximum van twee kilometer).

Wat betekenen de veranderingen voor u?

  • Gaat uw kind al naar school en hebt u een meerjarige beschikking gekregen voor vervoer? Dan verandert er voorlopig niets. (Een meerjarige beschikking is een afspraak die is gemaakt voor meerdere jaren.)
  • Gaat uw kind naar school en hebt u geen meerjarige beschikking? Dan zal per schooljaar worden beoordeeld of uw kind gebruik kan maken van een opstapplaats. Deze beoordeling zal pas vanaf schooljaar 2024-2025 plaatsvinden, maar pas nadat de effecten van de invoering in schooljaar 2023-2024 zijn geëvalueerd. In deze beoordeling wordt uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.
  • Gaat uw kind vanaf schooljaar 2023-2024 voor het eerst naar school? Dan maakt uw kind bij voorkeur gebruik van een opstapplaats. Dit wordt voor ieder kind individueel beoordeeld. In deze beoordeling wordt uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.
  • Gaat uw kind per schooljaar 2023-2024 naar het voortgezet onderwijs? Of wisselt uw kind om een andere reden van school? Dan zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. In deze beoordeling wordt uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.

Maatwerk blijft

Wethouder Goossen: “Geen kind is gelijk en iedere beperking is anders. Deze ontwikkeling past in het gemeentelijke beleid dat eigen kracht wordt gestimuleerd. Er zijn kinderen die nu thuis worden opgehaald, maar – eventueel met hulp van een ouder/verzorger – bij een opstappunt zouden kunnen wachten. Maar er zijn ook kinderen voor wie dit niet aan de orde is. Ook de gezinssituatie speelt mee. Daarom is maatwerk nodig.”

Raad voor Sociaal Domein en klankbordgroep positief

In de nieuwe beleidsregels is advies van de Raad voor het Sociaal Domein meegenomen. Deze raad geeft aan achter de invoering van opstapplaatsen te staan, mits er goed wordt gelet op onder andere veiligheid en gezinssituatie. De klankbordgroep van ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer reageert in eerste instantie ook positief.

Veelgestelde vragen

Alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer ontvangen binnenkort een brief met uitleg. Op www.duiven.nl/leerlingenvervoerexterne-link-icoon zijn antwoorden op veel gestelde vragen te vinden. De nieuwe beleidsregels en de bijbehorende verordeningen worden op 7 maart voor het eerst in de gemeenteraadsvergadering besproken. In april besluit de gemeenteraad erover.