Leerlingenvervoer

Kan uw kind vanwege een beperking niet op de fiets of met openbaar vervoer naar school? Of is de dichtstbijzijnde school ver weg van uw huis? In sommige situaties verzorgt de gemeente dan leerlingenvervoer. Vaak is dat een vergoeding voor een OV-abonnement. Maar het kan ook inhouden dat uw kind met de deeltaxi (Avan) naar school gaat.

Loket WWZ

Reiskoffer

Wil uw kind het liefst zelfstandig naar school gaan (op de fiets of met de bus)? Maar heeft u daar zelf nog twijfels of zorgen bij? Dan is de Reiskoffer mogelijk iets voor u. Vrijwilligers begeleiden uw kind één of twee dagen per week naar school, net zolang totdat uw kind en u het vertrouwen hebben dat uw kind het zelf kan.

Of uw kind in aanmerking komt voor de Reiskoffer, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld of uw kind nu met Avan naar school gaat. En of er vrijwilligers beschikbaar zijn. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Loket WWZ.

Basisschool

Tot ‘basisschool’ rekenen we hier het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO).

Als uw kind naar een school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind en voor uzelf (of een andere begeleider).

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 549 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Loket WWZ. Zij kunnen u verder helpen.

Middelbare school en vervolgonderwijs

Middelbare school

Tot ‘middelbare school’ rekenen we hier het reguliere voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Als uw kind naar een VSO-school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind.

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 549 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Loket WWZ. Zij kunnen u verder helpen.

Vervolgonderwijs (MBO, HBO, VAVO, WO)

Als uw kind naar MBO, HBO, VAVO, of WO gaat en door een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, is er mogelijk ook een recht op vergoeding van vervoer. Dit kunt u aanvragen bij het UWV, voor uw kind of voor uzelf.