Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in die kosten ontvangen op grond van de regeling leerlingenvervoer.

Goed om te weten

De regeling is in grote lijnen bedoeld voor 2 groepen kinderen:

 • kinderen die nog geen 9 jaar zijn en ver moeten reizen naar school
 • kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs die niet zelf naar school kunnen reizen

Er zijn globaal 3 mogelijkheden

 • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind.
 • U krijgt een fietsvergoeding of een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer van uw kind en een begeleider, als uw kind niet zelfstandig naar school kan fietsen of van het openbaar vervoer gebruik kan maken en aangewezen is op een begeleider.
 • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 1. De gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.
 2. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

Het leerlingenvervoer in Duiven wordt verzorgd door Avan

Informatie

Meer informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u lezen in onderstaand document.

pdf Toelichting aanvragen leerlingenvervoer (PDF, 177.63 KB)

Contact

 • Loket WWZ, telefoon (0900) - 279 11 11 (lokaal tarief)
 • op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur
 • loketwwz@duiven.nl

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier opvragen via het Loket WWZ:

Eigen bijdrage

 • Is het verzamelinkomen van uw huishouden hoger dan € 26.100 (peiljaar 2016)? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 522.
 • Volgt uw kind les op een clusterschool? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.