Leerlingenvervoer

In sommige situaties lukt het niet om uw kind naar school te brengen of zelfstandig naar school te laten gaan. Mogelijk heeft u dan recht op leerlingenvervoer.

Wijziging leerlingenvervoer 2023

Op 7 februari 2023 heeft het college van de gemeente Duiven een besluit genomen over het leerlingenvervoer. Aan de gemeenteraad wordt een gewijzigde verordening leerlingenvervoer voorgelegd. Als de raad deze verordening goedkeurt, worden vanaf schooljaar 2023-2024 gefaseerd opstapplaatsen ingevoerd. Mogelijk heeft u hier vragen over. Onderaan deze pagina staat een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met het Sociaal Loket via (0316) 279 111 (optie 1).

Wat is leerlingenvervoer?

Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind elke dag naar school gaat. U brengt uw kind of uw kind gaat zelfstandig naar school. In sommige situaties lukt dat niet, bijvoorbeeld als de school ver weg is of als uw kind een beperking heeft. Mogelijk heeft u dan recht op leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer begint ermee dat we kijken of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen, op de fiets of met openbaar vervoer. Daarvoor hebben we de Reiskoffer. Leerlingenvervoer kan ook betekenen dat u een vergoeding voor een OV-abonnement krijgt. Of dat uw kind met de deeltaxi (Avan) naar school gaat. De spelregels van leerlingenvervoer zijn verschillend voor basisschool en middelbare school.

Sociaal Loket

Zelf naar school

Wilt uw kind het liefst zelfstandig naar school gaan (op de fiets of met de bus)? Maar heeft u daar zelf nog twijfels of zorgen bij? Dan is de Reiskoffer mogelijk iets voor u. Vrijwilligers begeleiden uw kind één of twee dagen per week naar school, net zolang totdat uw kind en u het vertrouwen hebben dat uw kind het zelf kan.

Of uw kind in aanmerking komt voor de Reiskoffer, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld of uw kind nu met Avan naar school gaat en of er vrijwilligers beschikbaar zijn.
Meer informatie hierover vindt u op Samen reizen met...externe-link-icoon of de website van de Reiskofferexterne-link-icoon.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal Loket.

Basisschool

Met ‘basisschool’ bedoelen we hier het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO).

Als uw kind naar een school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind en voor uzelf (of een andere begeleider).

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 571 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal Loket. Zij kunnen u verder helpen.

Middelbare school

Met ‘middelbare school’ bedoelen we hier het reguliere voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Als uw kind naar een VSO-school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind.

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 571 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal Loket. Zij kunnen u verder helpen.

Vervolgonderwijs

Als uw kind naar MBO, HBO, VAVO of WO gaat en door een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, is er mogelijk ook een recht op vergoeding van vervoer. Dit kunt u aanvragen bij het UWV, voor uw kindexterne-link-icoon of voor uzelfexterne-link-icoon.

Veelgestelde vragen wijziging leerlingenvervoer

Antwoord op vragen wijziging leerlingenvervoer

Voor u en uw kind verandert er niets, tenzij u en/of uw kind zelf graag bij een opstapplaats opgehaald wil worden.

In schooljaar 2023-2024 verandert er nog niets, tenzij u en/of uw kind zelf graag bij een opstapplaats opgehaald wil worden. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal per schooljaar worden beoordeeld of uw kind gebruik kan maken van een opstapplaats, maar pas nadat de effecten van de invoering in schooljaar 2023-2024 zijn geëvalueerd. In deze beoordeling wordt uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.

Dat zijn afspraken over het vervoer van uw kind die voor meerdere jaren zijn gemaakt en die wij dus niet zomaar aan zullen passen.

De situatie van u en uw kind zal opnieuw worden beoordeeld. In deze beoordeling wordt de uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.

Uw kind maakt bij voorkeur gebruik van een opstapplaats. Dit wordt voor ieder kind individueel beoordeeld. In deze beoordeling wordt uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind meegewogen. Maatwerk hoort tot de mogelijkheden.

Als u of uw kind dat wil en daar zelfstandig genoeg voor is, kan dat altijd. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag.

De gemeente wil zelfstandigheid bij alle inwoners bevorderen. Hoever deze zelfstandigheid reikt, is voor iedereen verschillend. Als uw kind in staat is om gebruik te maken van een opstapplaats, dan vinden wij het een gemiste kans om daarvoor niet de gelegenheid te geven. (Andersom geldt dat maatwerk mogelijk is als uw kind geen gebruik kan maken van een opstapplaats.) Daarnaast is personeelstekort reden om ons beleid te herzien. Gebruik maken van opstapplaatsen ontlast de chauffeurs.

Dit moet nog worden bepaald. Zeker is dat de opstapplaats nooit meer dan één kilometer van uw huis zal zijn. Zodra bekend is waar de opstapplaatsen komen, informeren wij u daarover.

Net als bij kinderen in het regulier onderwijs is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw kind veilig op school komt. Dit betekent dat u zelf uw kind bij de opstapplaats brengt en als dat nodig is, wacht tot het vervoer er is. Vanaf het moment dat uw kind in de bus stapt ligt de verantwoordelijkheid bij de chauffeur. Bij de beoordeling of uw kind gebruik kan maken van een opstapplaats houden we rekening met uw situatie en de zelfstandigheid van uw kind. Indien nodig is maatwerk mogelijk.

U kunt in de app van AVAN live volgen waar de bus op de route is. We hanteren tien minuten wachttijd en rekenen dat als reistijd. Dat doen we omdat de chauffeur niet lang kan blijven wachten. Het is dus belangrijk dat uw kind bij de halte aanwezig is voordat de chauffeur er is.

Nadat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld gaan we kijken welke locaties het meest geschikt zijn als opstapplaats. Dat zijn plaatsen die veilig zijn om te wachten en om te stoppen voor de chauffeur. Waar mogelijk biedt de plek beschutting.

Voor leerlingen die fietsen naar een school voor speciaal basis onderwijs die verder dan zes kilometer van huis is, verandert er ook iets. Deze leerlingen krijgen met de nieuwe regeling een hogere fietsvergoeding. Hoe dat precies uitpakt is sterk afhankelijk van de situatie van de leerling. U ontvang hierover nog informatie.

Zeker. Gebruik maken van eigen vervoer of van een andere vervoersvoorzieningen blijft mogelijk. Een mooi voorbeeld is een aanvraag voor een duo-fiets als vervoersvoorziening. Als daar goede afspraken over gemaakt kunnen worden, is daar ruimte voor in een beschikking.

Ja, we vinden het fijn om reacties te krijgen op het gevoerde beleid. We willen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk en daar hebben we uw ervaring bij nodig. U kunt zich op het aanvraagformulier voor 2023-2024 aanmelden als lid van de klankbordgroep.