Aanpak bij overlast door ratten

06 december 2022
Nieuws

In dit artikel leest u hoe we overlast door ratten aanpakken en hoe u overlast kunt melden.

Ratten kunnen in woonwijken terechtkomen omdat ze op zoek zijn naar eten. Ze voeden zich met etensresten of afval dat op straat ligt. Zeker in koudere periodes, als er weinig voedsel voor ze te vinden is op akkers en in weilanden.

Heeft u last van ratten (of ander ongedierte) in uw buurt? Meld het via www.Fixi.nl of de Fixi-app. Wij kunnen u adviseren en tips geven om de overlast te verminderen. Een advies is kosteloos.

Voorkom overlast met deze tips

  • Zet uw afval pas aan de weg op de inzameldag (voor 7.30 uur). Afvalzakken en containers trekken door de geur en etensresten ongedierte aan. Heeft u al veel plastic verpakkingsafval klaarstaan en duurt de inzameling nog even? Lever PMD-zakken gratis in bij het Afvalaanbiedstation (Ploenstraat 3). Denk aan uw afvalpas.
  • Wees voorzichtig met het voeren van eenden en vogels. Brood en vogelvoer trekken ongedierte aan. Voert u in de tuin? Haal het voer dan voor de nacht weg.
  • Bewaar etenswaren voor dieren in afgesloten bakken.
  • Houd ratten buiten door kapotte ventilatieroosters te herstellen of door wering (bijv. gaas) aan te brengen. De gemeente kan hierover adviseren.
  • Ratten verstoppen zich graag in tuinen en schuren. Hoe opgeruimder de omgeving, hoe kleiner de kans dat een rat zich in uw tuin of schuur verstopt.

Overlast door ratten herkennen

Is er geknaagd aan afvalzakken of eten? Vaak vindt u dan keutels in de buurt daarvan. Met onderstaande plaatjes kunt u bekijken of het om muizen- of bruine rattenkeutels gaat.  

Zo meldt u overlast door ratten

Heeft u last van ratten in uw buurt of bij uw huis. Zo meldt u het:

  • Via de Fixi-app of www.fixi.nl. U krijgt dan ook antwoord via Fixi en kunt volgen hoe het met uw melding gaat. U kunt ook zien of er meer meldingen zijn in uw buurt. Voeg waar mogelijk een foto toe van de situatie.
  • Lukt het niet om het online te melden? Stuur dan een bericht via Whatsapp: 06 11 08 17 96. Of bel ons via 0316 279 111 (ma-do: 8.00 – 16.00 uur, vrij: 8.00 – 12.30 uur).