Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Goed om te weten

  • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking voor een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan.
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. U kunt de stukken gedurende 6 weken inzien op het gemeentehuis. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen.

Hoe dient u een zienswijze in

U kunt een zienswijze schriftelijk per brief of mondeling indienen.

  • Voor een afspraak voor een gesprek belt u de gemeente, telefoon (0316) 27 91 11.
  • Uw brief stuurt u naar:
    Gemeente Duiven
    Postbus 6
    6920 AA Duiven

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. Ook maken wij dat besluit officieel bekend op de website www.officielebekendmakingen.nl en in de DuivenPost. U krijgt dan ook informatie over hoe u in beroep kunt gaan. Meer informatie daarover vindt u op de pagina bezwaar en beroep.

Kosten

Geen.