Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Goed om te weten

  • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking voor een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een omgevingsvisie of het omgevingsplan.
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. U kunt de stukken gedurende 6 weken inzien op het gemeentehuis. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen.

Hoe dient u een zienswijze in

U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of per brief.  Voor een gesprek maakt u telefonisch een afspraak via het KlantContactCentrum: (0316) 279 111. Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. Ook maken wij dat besluit officieel bekend op de website www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in de DuivenPost. U krijgt dan ook informatie over hoe u in beroep kunt gaan. Meer informatie daarover vindt u op de pagina bezwaar en beroep.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze.