Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wob-verzoek

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen. Vermeldt daarbij uw volledige contactgegevens en een zo specifiek mogelijke omschrijving van de documenten waarvan u wilt dat de gemeente ze openbaar maakt. Daarnaast mag u zelf aangeven op welke wijze u de documenten wilt ontvangen.

Goed om te weten

Voorwaarden  Wob-verzoek

  • Het onderwerp is helder: Waarover wilt u informatie ontvangen?
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • Uw vraag betreft een bestuurlijke aangelegenheid: iets waarover de gemeente bevoegd is te beslissen.
  • De informatie is niet al eerder openbaar gemaakt.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

Wob-verzoek indienen

Een Wob-verzoek kunt u indienen via het formulier Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

U kunt het verzoek ook schriftelijk indienen. Dat kan via e-mail naar gemeente@duiven.nl of per post naar postbus 6, 6920 AA Duiven.

Wob-verzoeken die anders dan via het genoemde e-mailadres of postadres worden ingediend, worden niet als zodanig in behandeling genomen.

 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. U krijgt dan een schriftelijk uitleg, waarom de termijn verlengd wordt.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe? Dan kan de gemeente de documenten op verschillende manieren openbaar maken. U krijgt bijvoorbeeld een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien. U kunt in uw verzoek ook zelf aangeven hoe u de informatie graag wilt ontvangen.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen een redelijke termijn na het verstrijken van de beslistermijn bezwaar maken.

Kan een Wob-verzoek worden afgewezen?

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob). Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

 

Kosten

Voor kopieën kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van de Legesverordening.