Werken aan een duurzame leefomgeving, dat doen we samen

29 mei 2024
Nieuws

NTP heeft samen met de gemeente Duiven een kennissessie georganiseerd over het Harsfalt mengsel. Harsfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij 100% van het bindmiddel, dat normaal gewonnen wordt uit ruwe olie, vervangen is door een 100% biologisch alternatief. Dit mengsel is ook live aangebracht op de Heiliglandsestraat Groessen. Deze ochtend van de kennissessie stond in het teken van duurzaamheid, innovatie en samenwerking en trok een breed publiek van professionals.

Tijdens de Harsfalt kennissessie werden verschillende presentaties gegeven die inzicht gaven in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Duiven. De eigenschappen van het mengsel Harsfalt en de praktische toepassing ervan werd besproken en het belang van de branche en opdrachtgevers samen het verschil te maken.

Werkzaamheden in Groessen

NTP is in april aan de nieuwe inrichting van de kruising Heiliglandsestraat, Isidorusplein en de wijk Onder De Toren gestart. Het doel is om de kruising veiliger te maken door aanpassingen te doen aan de omgeving. Voor NTP en de gemeente Duiven is duurzaamheid enorm belangrijk. Daarom is gekozen voor een duurzame asfaltverharding genaamd Harsfalt.

Innovatie in de wegenbouw

Harsfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij 100% van het bindmiddel, dat normaal gewonnen wordt uit ruwe olie, vervangen is door een 100% biologisch alternatief. Dit biologische bindmiddel bevat een mix van biologische oliën, hars en lignine uit olifantsgras. Harsfalt is ontwikkeld door het Asfalt Kenniscentrum, BIM Esha, Mourik Infra, ReintenInfra, Versluys Groep, Vermeulen Groep en NTP.

Asfalt met een 100% biologisch bindmiddel is een belangrijke en grote ontwikkeling binnen de bioasfaltindustrie om de Nederlandse wegen de komende jaren toekomstbestendig te maken. Het draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen en helpt bij het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030.

Samen kom je verder

De Harsfalt kennissessie bood ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de lunch en pauzes werd volop gediscussieerd over de toekomst van duurzame infrastructuur en hoe samenwerking tussen publieke en private partijen hierbij van cruciaal belang is.
De gemeente Duiven en NTP blijven zich inzetten voor duurzaamheid en innovatie in infrastructuurprojecten. Met de kennis en inzichten die tijdens deze Harsfalt dag zijn opgedaan, zullen zij blijven werken aan projecten die bijdragen aan een duurzamere en groenere leefomgeving.