Werk aan de winkel voor een levendiger winkelgebied in Duiven

20 maart 2023
Nieuws

Samen zorgen voor een levendiger winkelgebied in Duiven met meer sfeer, minder leegstand en hogere bezoekersaantallen. Daar willen we werk van maken. Het onderzoeksplatform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) heeft voor ons onderzoek gedaan naar het winkelgebied in het centrum van Duiven. Er zijn verbeteringen nodig om er een bruisend centrum van te maken. De gemeente, De Nieuwe Winkelstraat, ‘Ik Onderneem’ en de Ondernemersvereniging Centrum Duiven (OCD) slaan de handen ineen. En roepen ondernemers en vastgoedeigenaren nu op om in actie te komen, mee te denken en dit te doen tijdens een drietal bijeenkomsten in maart en april. Wethouder Dominique van Dam hoopt op een goede opkomst en kijkt ernaar uit om met elkaar aan de slag te gaan. Niet blijven praten, vooral doen. Dus ben je centrumondernemer of vastgoedeigenaar in het centrum ‘Kom in actie’!

Bijeenkomsten voor ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum om mee te denken. 

Er worden op 20 maart, 3 april en 18 april bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en vastgoedeigenaren om mee te denken over verbeteringen voor het winkelgebied. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Ogtent van 18:30 tot 20:30 uur (18:00 uur inloop). Tijdens de bijeenkomsten gaan de aanwezigen in werkgroepen uiteen. Ze gaan aan de slag met de thema’s:

  • Bezoekers en bereik: welke bezoekers komen naar Duiven, welke niet en hoe kunnen we deze bereiken?
  • Zichtbaarheid, met aandacht voor het aankleden van leegstaande winkels.
  • Sfeer en vergroening, waarbij gekeken wordt naar de algehele uitstraling van het centrum.
  • Digitalisering en data, waarbij wordt nagedacht over het verzamelen en toepassen van digitale data (website, socials) en het creëren van meer eenheid onder de ondernemers.

Onderzoeksresultaten

De Nieuwe Winkelstraat heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar het winkelgebied in Duiven. Dit is gedaan via een scan en deze is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar een centrumgebied voor staat. Deze scan bestond uit een enquête en het afleggen van bezoeken aan het centrum van Duiven en gesprekken met ondernemers. Vertrekpunten in de scan waren onder andere basis op orde, samenwerking onderling, ontmoeten en beleven.

De onderzoeksresultaten uit deze scan zijn op 6 februari jl. gedeeld met de ondernemers tijdens een bijeenkomst in de OGtent. De opvallendste bevindingen waren geen eenheid in het winkelgebied, geen duidelijke sfeer en veel leegstand. Kortom werk aan de winkel en tijd om in actie te komen!