Welke ontwikkelaar heeft een mooi woningbouwplan voor huidige locatie IKC Remigius?

05 april 2024
Nieuws

Op 4 april 2024 is de inschrijving geopend voor projectontwikkelaars om met een mooi woningbouwplan te komen voor de huidige locatie van IKC Remigius aan het Droopad 1 in Duiven. De inschrijving noemen we een tender en is een manier om professionele opdrachten in de markt te zetten. Via een openbare publicatie krijgen geïnteresseerde ontwikkelaars de mogelijkheid om officieel hun interesse kenbaar te maken en een plan in te dienen.

Link naar de inschrijving

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven. De inschrijving staat open tot en met 17 mei 2024, 13:00 uur. Meer informatie is te vinden op de pagina van Tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/331481externe-link-icoon

Op basis van de inschrijvingen selecteert de gemeente Duiven vier partijen die vervolgens een plan mogen uitwerken en een financieel bod op de locatie mogen doen. De partij met het best scorende plan mag woningen in het gebied gaan realiseren.

Eisen waaraan het plan moet voldoen

Het bestemmingsplan is op 14 februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In het bestemmingsplan staat nog geen concreet bouwplan. Wel zijn er eisen gesteld voor het uit te werken plan. De gemeente Duiven heeft een aantal eisen opgesteld waar het plan aan moet voldoen:

  • Minimaal 30 en maximaal 50 woningen.
  • Maximaal 3 (zuidzijde) tot maximaal 5 (noordzijde) bouwlagen.
  • Minimaal 20% oppervlakte groen en/of watervoorziening in het plangebied.
  • Ontsluiting van het gebied voor autoverkeer op de Eikenlaan.
  • Behoud bomenrij aan de zijde Eikenlaan vanwege vliegroute vleermuizen.
  • Doelgroep woningen: 1- en 2 persoonshuishoudens.

Daarnaast worden plannen positiever beoordeeld als de bomen in de hoek Kastanjelaan-Dennenlaan behouden blijven en als parkeren zo min mogelijk op straatniveau wordt opgelost. 

Stand van zaken

Op dit moment loopt er nog een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan al wel is vastgesteld en in werking is, maar nog niet onherroepelijk.  Op 25 maart 2024 heeft de gemeente tijdens een inloopavond omwonenden geïnformeerd over de woningbouwontwikkeling op de locatie. Nadat in het najaar van 2024 een partij is gekozen, wordt die partij gevraagd haar plan te presenteren aan omwonenden. 

Meer informatie en vragen

Heeft u nu al vragen over de toekomstige woningbouwplannen rondom Droopad 1? Neem dan contact op met het team Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Bereikbaar via telefoonnummer (0316) 279 111 of via ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl.