Landschap met water en bomen

Voorstel voor invoering ja-sticker voor minder papierafval

13 april 2023
Nieuws

Het college van de gemeente Duiven stelt de gemeenteraad voor om een ja-sticker in te voeren. Hiermee krijgen inwoners geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus. Tenzij ze met een sticker aangeven dit wél te willen.

Het voorkomen van (papier)afval is duurzamer dan het achteraf scheiden, inzamelen en recyclen. Zeker omdat papier niet eindeloos recyclebaar is. Met de invoering van de ja-sticker wil het college de hoeveelheid papier verminderen. Nu geven inwoners met een nee/nee- of nee/ja-sticker aan dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen. De nieuwe ja-sticker draait dit om. De standaard is dan: geen reclame meer in de brievenbus.

Huis-aan-huisbladen

Dit voorgenomen besluit heeft geen gevolgen voor huis-aan-huis bladen zoals Duiven Post en het Duivens Nieuwsblad. Want deze huis-aan-huis bladen worden niet gezien als ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Gebruik brievenbusstickers

Er zijn verschillende alternatieven voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. U kunt folders bijvoorbeeld online of via een app bekijken. Ook kunt u folders geadresseerd ontvangen. Wilt u na invoering van het nieuwe systeem toch reclame in de brievenbus? Dan kunt u straks bij het gemeentehuis een ja-sticker krijgen. Voor de bezorging geldt na invoering het volgende:

  • Geen sticker of nee/ja-sticker: u ontvangt geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen.
  • Ja-sticker: u ontvangt wel reclamefolders en huis-aan-huisbladen.
  • Nee/nee-sticker: u ontvangt geen reclamefolders, geen huis-aan-huisbladen.

Zienswijze

Dit voorstel is onderdeel van de nieuwe afvalstoffenverordening 2023. Deze ligt ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Digitaal opvragen kan per mail: afval@duiven.nl. Wilt u reageren op de verordening? Stuur dan een zienswijze naar afval@duiven.nl. Of via de post naar de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Vermeld op uw brief ‘Afvalstoffenverordening Duiven 2023’. Reageren kan tot en met 16 mei 2023. Daarna buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van burgemeester en wethouders.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via