Voorstel voor invoering ja-sticker voor minder papierafval

13 april 2023
Nieuws

Het college van de gemeente Duiven stelt de gemeenteraad voor om een ja-sticker in te voeren. Hiermee krijgen inwoners geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus. Tenzij ze met een sticker aangeven dit wél te willen.

Het voorkomen van (papier)afval is duurzamer dan het achteraf scheiden, inzamelen en recyclen. Zeker omdat papier niet eindeloos recyclebaar is. Met de invoering van de ja-sticker wil het college de hoeveelheid papier verminderen. Nu geven inwoners met een nee/nee- of nee/ja-sticker aan dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen. De nieuwe ja-sticker draait dit om. De standaard is dan: geen reclame meer in de brievenbus.

Huis-aan-huisbladen

Dit voorgenomen besluit heeft geen gevolgen voor huis-aan-huis bladen zoals Duiven Post en het Duivens Nieuwsblad. Want deze huis-aan-huis bladen worden niet gezien als ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Gebruik brievenbusstickers

Er zijn verschillende alternatieven voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. U kunt folders bijvoorbeeld online of via een app bekijken. Ook kunt u folders geadresseerd ontvangen. Wilt u na invoering van het nieuwe systeem toch reclame in de brievenbus? Dan kunt u straks bij het gemeentehuis een ja-sticker krijgen. Voor de bezorging geldt na invoering het volgende:

  • Geen sticker of nee/ja-sticker: u ontvangt geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen.
  • Ja-sticker: u ontvangt wel reclamefolders en huis-aan-huisbladen.
  • Nee/nee-sticker: u ontvangt geen reclamefolders, geen huis-aan-huisbladen.

Zienswijze

Dit voorstel is onderdeel van de nieuwe afvalstoffenverordening 2023. Deze ligt ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Digitaal opvragen kan per mail: afval@duiven.nl. Wilt u reageren op de verordening? Stuur dan een zienswijze naar afval@duiven.nl. Of via de post naar de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Vermeld op uw brief ‘Afvalstoffenverordening Duiven 2023’. Reageren kan tot en met 16 mei 2023. Daarna buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van burgemeester en wethouders.