Vogelgriep vastgesteld in Loo

17 januari 2023
Nieuws

In Loo is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 60.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de 1 en 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen 12 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Burgemeester Huub Hieltjes: “Eén van de grootste angsten van een pluimveehouder is vogelgriep op zijn bedrijf. Helaas is vandaag in Loo bij een bedrijf vogelgriep vastgesteld. Ik leef mee met deze ondernemer. Het is bijzonder treurig dat de dieren geruimd moeten worden. Het is echter nodig dat de maatregelen worden genomen zodat het virus zich niet verder kan verspreiden.”

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

De vervoersbeperking is aangegeven in onderstaande kaarten. Beide links verwijzen naar de Rijksoverheid.

Kaart Loo 3 kmexterne-link-icoon
Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Loo.

Kaart Loo 10 kmexterne-link-icoon
Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Loo.

Landelijke maatregelen

Sinds 5 oktober 2022 is de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.  De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWAexterne-link-icoon is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.