Verplicht energielabel C voor kantoren

14 maart 2023
Nieuws

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt woeden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Meer weten?

Voor verdere informatie kun je terecht op de website van het RVO.externe-link-icoon
Of op de website van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.externe-link-icoon
Let op: Dit bouwbesluit geldt voor bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.