Verkennend onderzoek afvalinzameling gemeente Duiven en Westervoort

22 februari 2024
Nieuws

De gemeente Duiven en Westervoort hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige vorm van afvalinzameling. Naar aanleiding van de aflopende contracten met de huidige afvalinzamelaar.

Uit de verkenning is Circulus als best passende inzamelorganisatie naar voren gekomen. Circulus is de afvalinzamelorganisatie van 9 gemeenten in de regio (Epe, Apeldoorn, Deventer, Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Bronckhorst, Doesburg). Belangrijke onderdelen die hierbij meespelen zijn stabiele tarieven, vermindering kwetsbaarheid, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeheer en het flexibel kunnen aanpassen van de dienstverlening bij door de gemeente gewenste wijzigingen in beleid. 

Op 20 februari hebben de colleges van beide gemeenten ingestemd met een voorlopig besluit tot toetreding tot Circulus. Hierna wordt de raad gevraagd om haar mening (wensen en bedenkingen) en het beschikbaar stellen van krediet voor het kopen van aandelen. Verwacht wordt dat het voorgenomen besluit, met eventuele aanpassingen, in april op de agenda staat voor definitieve besluitvorming. Daarna worden ook de aandeelhouders van Circulus gevraagd in te stemmen met toetreding van Westervoort en Duiven tot Circulus. 

Bij een positief besluit zal Circulus per 1 januari 2025 de afvalinzameling uitvoeren. Inwoners van Westervoort en Duiven worden op tijd geïnformeerd wanneer Circulus de inzameldienstverlening gaat verzorgen. Circulus zal in dat geval samen met de gemeente de inwoners informeren over welke veranderingen dit met zich meebrengt. De dienstverlening voor de inzameling blijft in 2025 in beide gemeenten zoals deze nu is.