Uitrit aanvragen

Om een in- of uitrit aan te mogen leggen of te mogen veranderen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een in- of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Goed om te weten

Een inrit of een uitrit zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit.

Voorschriften

 • Particulieren:
  Voor de aanleg wordt uitgegaan van een standaardbreedte tot 3 meter en in principe uitgevoerd in grijze betontegels. De gemeente zorgt voor de aanleg. De gemaakte kosten worden volledig bij de aanvrager in rekening gebracht.
 • Bedrijven:
  Voor bedrijven wordt uitgegaan van een maximale breedte van de uitrit van 6 meter. De aanleg start na goedkeuring en in overleg met de gemeente.

Omgevingsvergunning weigeren

De gemeente kan een omgevingsvergunning weigeren in het belang van:

 • de bruikbaarheid van de weg
 • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
 • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente
 • de beschikbare parkeerruimte

Aanvragen

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze digitaal aanvragen bij het omgevingsloket. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning').
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dit moet doen.
 • Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. U kunt dit formulier opvragen via het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.

Kosten

De kosten voor een in- of uitrit bestaan uit legeskosten en aanlegkosten.

Legeskosten
2024
voor een nieuwe uitrit of het aanpassen van een uitrit bij een bestaande woning of bedrijfspand€ 250
voor een uitrit bij een nieuwe woning of bedrijfspand€ 107,80


De kosten van de aanleg van een uitrit zijn afhankelijk van de omvang, de hoeveelheid te verplaatsen grond en de te gebruiken materialen.