Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Stimuleringsbeleid

Goed om te weten

Per onderwerp is er een vast contactpersoon vanuit de gemeente. De contactpersonen gaan in gesprek met de verenigingen en maken de (meerjarige) afspraken.

Cultuur: Mirjam Bottenheft m.bottenheft@1stroom.nl
Kerken, wijk- en dorpsraden: Arjan de Vries a.devries@1stroom.nl
Milieu en groen: Huib Aalders h.aalders@1stroom.nl
Onderwijs en jeugd: Jeroen Lommen j.lommen@1stroom.nl
Senioren, zorg en welzijn: Loes Stelder l.stelder@1stroom.nl
Sport en bewegen: Maartje Derksen maartje.derksen@1stroom.nl
Vrijetijdseconomie: Team Binnenstebuiten binnenstebuiten@1stroom.nl
Overige initiatieven Team Binnenstebuiten binnenstebuiten@1stroom.nl

Meer informatie van de verstrekte subsidies leest u in dit het Register stimuleringsbijdragen gemeente Duiven 2020.

Voor algemene vragen met betrekking tot het stimuleringsbeleid of het register kunt mailen naar stimuleringsbeleid@duiven.nl.

Aanvragen ondersteuning en stimulering

Structurele ondersteuning

Structurele ondersteuning moet jaarlijks vóór 1 oktober worden aangevraagd. Het meerjarenplan vormt de basis van de aanvraag, verder dient u ook een aanvraagformulier ondersteuning in. De aanvraag kunt u sturen naar gemeente@duiven.nl.

Ook wanneer u in de afgelopen jaren meerjarige afspraken heeft gemaakt, dient u ieder jaar een aanvraag in te dienen.

Voor ondersteuning van nieuwe of eenmalige activiteiten of projecten binnen uw vereniging kunt u het gehele jaar een aanvraag indienen. Dit kan ook met het aanvraagformulier ondersteuning.

Professionele partijen

Professionele organisatie of stichtingen, niet zijnde vrijwilligersorganisaties, kunnen ook via bovenstaand aanvraagformulier subsidie aanvragen. Ook hiervoor geldt: een aanvraag moet voor 1 oktober binnen zijn.

Vaststelling van de subsidie

Is de toegekende subsidie hoger dan € 5.000? Vraag dan vaststelling van de subsidie aan. U verantwoordt hiermee dat u de subsidie op de juiste manier heeft besteed. Doe dit op tijd:

 • Bij een structurele subsidie: binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar.
 • Bij een incidentele subsidie: binnen 13 weken na afloop van de activiteiten.

Voor het aanvragen van vaststelling van een structurele subsidie voor het jaar 2020 gebruikt u het aanvraagformulier subsidievaststelling 2020.

Antwoord van de gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanvraag volgens het gemeentelijke Stimuleringsbeleid. Binnen zes weken na de uiterste indiendatum van 1 oktober van het kalenderjaar wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente het mede mogelijk gaat maken

Toelichting ondersteuningsmogelijkheden

De volgende toelichting is geen blauwdruk, maar geeft richting in de mogelijkheden die de gemeente Duiven u kan bieden.

Verenigingsconsulent

Een onafhankelijke verenigingsconsulent die kijkt waar kansen liggen om de organisatie te versterken. Een voorbeeld hiervan is de begroting gezonder maken. Deze consulent kijkt waar ruimte zit voor het opwaarderen van de begroting en welke risico’s de financiële gezondheid van een vereniging bedreigen. Door bijvoorbeeld mee te kijken naar het schrijven van een meerjarenplan, naar tarieven van de accommodatie, contributiehoogte en de kosten van horeca. Of het helpen werven van vrijwilligers, sponsoren en nieuwe leden. De verenigingsconsulent kan ondersteunen op de gebieden van:

 • bestuur en beleid
 • vrijwilligersmanagement
 • financiële huishouding
 • ledenwerving en behoud
 • maatschappelijke inzet
 • sponsoring
 • exploitatie kantine
 • beheer accommodatie
 • organisatie evenementen

Communicatie

De gemeente Duiven kan organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld door de inzet van haar (social) media voor verenigingen. Of de organisatie van workshops communicatie om verenigingen te sterken in haar uitingen.

Regelruimte

De gemeente Duiven wil organisaties ondersteunen en verlichten op het gebied van vergunningen. Actief meedenken wat er allemaal geregeld moet worden en het niet alleen houden bij het verstrekken van de vergunning of beschikking. We matchen vraag en aanbod.

Meedenkkracht / meedoekracht

Inhoudelijk expertise op verschillende vakgebieden zoals sport, cultuur, senioren en welzijn. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over trends en ontwikkelingen of lokale, regionale en landelijke cijfers. We ondersteunen als gemeente door workshops te geven over het meerjarenplan en waaruit het plan kan bestaan.

Subsidie

Benodigd bedrag voor ondersteuning op de vijf ontwikkellijnen

Accommodatie

Ondersteuning voor een betere benutting van de huidige accommodaties of het meedenken en faciliteren bij nieuwe mogelijkheden.

Inzet netwerk gemeente

De inzet van contacten en de diverse professionele organisaties voor het versterken van de organisatie.