Sponsoring van evenementen

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Duiven dat bijdraagt aan een aantrekkelijke leef-, recreatie- en werkomgeving en zorgt voor aanmoediging van de lokale economie? Hiervoor kunt u financiële en/of materiële steun aanvragen.

Goed om te weten

Bij het invullen van het formulier dient u een plan in voor de sponsoring en ondersteuning die u aanvraagt.
Via de knop 'Aanvragen' vult u het aanvraagformulier in aan de hand van DigiD. Dit kan ook via eHerkenning.

Bij het invulling geven aan de aanvraag kunt u denken aan de volgende onderdelen:

  • Wat is het doel van het evenement.
  • Hoe ziet de begroting eruit.
  • Wat is de locatie.
  • Wie is uw doelgroep.
  • Wat is de datum en de duur van het evenement.
  • Wat zijn de verwachte bezoekersaantallen.
  • Wat zijn de promotiemogelijkheden voor de gemeente Duiven.
  • Wat heeft u nodig in het kader van vergunningen/ontheffingen.                       

Antwoord van de gemeente

U ontvangt binnen twee weken een (schriftelijke) reactie op uw aanvraag. Binnen zes weken na indiening van de sponsoraanvraag wordt een besluit tot sponsoring genomen. De afspraken worden vastgelegd in een beschikking.