Landschap met water en bomen

Opleggen Wet voorkeursrecht Gemeenten (Kastanjelaan 20-20a)

11 mei 2023
Nieuws

De Goudenregenstraat 1 in Duiven is een locatie die de gemeente graag wil ontwikkelen voor woningbouw in de toekomst. De eigenaren van autobedrijf Nijland (Kastanjelaan 20a) en de bijbehorende bedrijfswoning (Kastanjelaan 20) hebben ons laten weten dat ze hun percelen inclusief opstallen aan de Kastanjelaan willen verkopen. Deze percelen grenzen aan de Goudenregenstraat 1. Als de gemeente de mogelijkheid heeft om deze percelen te kopen, dan kunnen wij in de toekomst extra woningen bouwen. De woningnood in Duiven is hoog en de komst van nieuwe woningen belangrijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze percelen aan te wijzen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Door het toepassen van dit voorkeursrecht zijn de eigenaren verplicht om bij de daadwerkelijke verkoop van hun percelen, deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Vervolgens kan de gemeente besluiten om de percelen wel of niet te kopen van de eigenaren. Het toepassen van deze wet betekent niet dat de eigenaar verplicht wordt om de percelen aan de gemeente te verkopen. Het gaat daarbij dus om vrijwillige verkoop.

Lees hier de officiële bekendmakingen Wet voorkeursrecht Gemeenten:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-211487.html https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-210261.html

Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en geldt voor drie maanden. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad besluiten om deze gronden definitief aan te wijzen. Als dit niet gebeurt vervalt de voorlopige aanwijzing van rechtswege.

Woningbouw in de toekomst
Er zijn op dit moment nog géén concrete plannen voor de invulling van woningbouw aan de Goudenregenstraat 1. Het gaat om toekomstige ontwikkelingen die nog verder moeten worden uitgewerkt. Wij informeren u hier tijdig en actief over. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via woningbouw@duiven.nl.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online