Onduidelijkheid A12 en A15 duurt voort

06 maart 2024
Nieuws

Onduidelijkheid A12 en A15 duurt voort. Na zoveel jaren is er vandaag nog geen einde gekomen aan de onzekerheid.

Wethouder Geert-Jan Schrijner: “Na zoveel jaren is er vandaag nog geen einde gekomen aan de onzekerheid. De Raad van State heeft nog geen eindoordeel gegeven over het verbreden van de A12 en het doortrekken van de A15. Voor- en tegenstanders van dit plan verlangden allemaal naar duidelijkheid. Die is er nu nog steeds niet omdat het compenseren van stikstofuitstoot nog onvoldoende onderbouwd is door het Rijk, volgens de Raad van State. 

Onze regio wordt beter bereikbaar met het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. In de regio moeten tot 2040 zo’n 60.000 woningen gebouwd worden, daarvoor is een goede bereikbaarheid nodig. Vooral de aanleg van de A15 heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap en onze dorpen. Dat er in het plan geen tunnel zit, maar een brug doet veel mensen pijn. Hopelijk wordt het aanvullend onderzoek snel afgerond door de Minister, zodat de Raad van State nog in 2024 een beslissing kan nemen.”

De Raad van State heeft wel een aantal bezwaren verworpen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers krijgt een half jaar de tijd om aan te tonen dat de regels zijn gevolgd. Regels die gelden voor het compenseren van de stikstofuitstoot die de bouw van de snelweg en het gebruik ervan veroorzaken.