Ondersteuning bij initiatieven

Heeft u een initiatief of een idee voor een initiatief om zelf actief de gemeenschap mooier te maken en/of problemen aan te pakken? Hiervoor kunt u ondersteuning aanvragen, zoals een subsidie.

Goed om te weten

U kunt het gehele jaar door ondersteuning aanvragen. In het aanvraagformulier staat vermeld welke informatie de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Omschrijving initiatief

Hierbij kunt u denken aan:

 • Wat is het doel van het initiatief en welk effect wilt u bereiken.
 • Wat is de meerwaarde voor inwoners, kernen, buurt of wijk en wie is uw doelgroep.
 • Hoe onderscheidt uw initiatief zich van het bestaande aanbod.
 • Hoe ziet uw begroting eruit en wat vraagt u van partners.
 • Wat draagt u persoonlijk bij en in hoeverre bent u in staat het initiatief daadwerkelijk uit te voeren.

Het plan van uw initiatief voegt u door middel van een upload toe aan uw aanvraag. Hiervoor is een apart uploadveld aanwezig in het digitale aanvraagformulier.

Ondersteuningsmogelijkheden

Wat is de richting van mogelijkheden die de gemeente u kan bieden? Denkt u hierbij aan:

 • Ondersteuning op het gebied van communicatie en social media.
 • Regelruimte bieden.
 • Meedenkkracht, delen van expertise en informatie over bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen.
 • Subsidie.
 • Inzet netwerk gemeente.
 • Advisering met betrekking tot locaties.

Antwoord van de gemeente

U ontvangt binnen twee weken telefonisch of persoonlijk een reactie op uw aanvraag. Binnen zes weken na indiening van de subsidieaanvraag wordt een besluit tot subsidieverlening genomen. De afspraken worden vastgelegd in een beschikking.