Onder de Toren

Aan de rand van Groessen, vlakbij de dorpskern, komt een nieuwe groene woonwijk: Onder de Toren. Omringd door landerijen is het hier prachtig wonen met alle dorpse voorzieningen bij de hand. De nieuwe wijk wordt gebouwd tegenover de Sint-Andreaskerk in Groessen.

Stand van zaken Onder de Toren

Er is gestart met de bouw van nieuwbouwproject Onder de Toren met 28 woningen aan de Dorpsstraat en Heiliglandsestraat in Groessen. De nieuwe woonwijk bestaat uit hoek- en tussenwoningen, tweekappers en vrijstaande huizen. De nieuwbouw is energiezuinig en wordt gebouwd door Hoedemakers bouw en ontwikkeling. 

In het voorjaar van 2024 worden de eerste woningen opgeleverd. Daarna wordt de openbare ruimte aangelegd. Denk aan straten, groen en verlichting. 

Aansluiting van de wijk

De wijk Onder De Toren moet goed aangesloten worden op de rest van Groessen. Daarom werkt NTP Infra BV in april aan de nieuwe inrichting van de kruising Heiliglandsestraat, Isidorusplein en de wijk Onder De Toren. 

Om de kruising veiliger te maken komt er een verkeersplateau. Dit plateau verlaagt de snelheid van het verkeer dat door de Heiliglandsestraat rijdt. Daarnaast worden om de verkeersveiligheid te vergroten, de twee wegen vanuit Isidorusplein samengevoegd tot één aansluiting op het kruispunt. Op de rijbaan van de Heiliglandsestraat van Dorpstraat tot de Beerenclaauwstraat wordt een nieuwe duurzame asfaltverharding aangebracht. 

De nieuwe inrichting van de Heiliglandsestraat, tussen de Dorpstraat en Isidorusplein, sluit mooi aan op de renovatie van het dorpshart. De nieuwe voetpaden krijgen een verharding zoals we dat ook langs de Dorpsstraat en Achtergaardsestraat hebben gedaan. Ook wordt er tijdens de werkzaamheden een regenwaterriool verlengd van Onder de Toren richting het Dorpshuis.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon.

Meer informatie staat ook op de website Onder de Torenexterne-link-icoon.

De ontwikkeling en de realisatie van project Onder de Toren is in handen van Hoedemakers bouw en ontwikkeling in samenwerking met de gemeente Duiven en de Dorpsraad Groessen.