Meldpunt voor klachten bij het huren van woonruimte

23 januari 2024
Nieuws

De gemeente heeft vanaf 1 januari 2024 een meldpunt voor klachten bij het huren van woonruimte. Inwoners, organisaties en instellingen kunnen via een digitaal formulier melding doen van ongewenst gedrag bij verhuur. Het digitale meldpunt geeft informatie over algemene regels bij verhuur en met welke klachten inwoners terecht kunnen bij de gemeente. Na een melding kijken we wat we voor de melder kunnen doen.

Het meldpunt staat op www.duiven.nl/meldpunt-goed-verhuurderschap.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan zelf actie ondernemen: een waarschuwing geven en een boete opleggen. Of de melding wordt doorgestuurd naar instanties. Zoals de landelijke Huurcommissie, het juridisch loket, de klachtencommissie van de woningcorporatie of het meldpunt voor anti-discriminatie.
De verhuurder is ervoor verantwoordelijk dat huurders weten van het meldpunt én moet dit actief met hen delen. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente daartegen optreden.

Gemeente verplicht om een meldpunt te hebben

Elke gemeente moet vanaf 1 januari 2024 zo’n meldpunt hebben. De gemeente voldoet dus aan de wet. Daarmee moet beter geregeld worden dat verhuurders zich aan de regels houden. Er zijn bijvoorbeeld regels over waarborgsommen en servicekosten. Huurders moeten arbeidsmigranten informatie geven in een taal en in woorden die zij begrijpen. En het arbeidscontract mag niet gekoppeld zijn aan het huurcontract.