Meer omzien naar elkaar

23 februari 2024
Nieuws

Gesprekken over zorg voor elkaar. Eind vorig jaar zijn alle inwoners uit Duiven, Groessen en Loo uitgenodigd. Dorpsgesprekken noemen we ze. Een groep betrokken mensen praatte mee over jongeren, werk & inkomen en zorg aan huis. Met mensen die dat wilden was er eind februari een vervolggesprek. Zij waren erg enthousiast over het Dorpsgesprek.

Uitkomsten

Het vaakst werd genoemd dat we nu minder oog voor elkaar hebben dan vroeger. Mensen missen dit. Veel mensen willen elkaar in de wijk weer vaker ontmoeten, maar weten niet altijd hoe. Jongeren missen plekken waar ze samen kunnen komen. Mensen met minder inkomen weten niet altijd waarbij de gemeente hen kan ondersteunen.

Actie

Met een gerichte campagne gaan wij meer bekendheid geven aan hulpmiddelen of financiële ondersteuning. Bij het omzien naar elkaar en ontmoeting in de wijk kan de gemeente ondersteunen. Maar dit is iets wat we als inwoners alleen met elkaar kunnen doen. De mensen die bij het vervolggesprek waren hadden een goede tip, namelijk alle verenigingen en organisaties uitnodigen die iets doen met ontmoeting. Samen kunnen we zorgen voor meer verbinding met elkaar in onze dorpen.

Nodig ons uit

Wij gaan graag met álle inwoners in gesprek hoe wij in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort elkaar weer meer kunnen gaan zien en ontmoeten. Daarom gaan wij door met de Dorpsgesprekken. Nodig ons uit met uw buurt, wijkraad, vereniging of organisatie. Dit kan door te mailen naar dorpsgesprek@duiven.nl.