Knotwilgen versterken biodiversiteit Helhoek

07 maart 2023
Nieuws

Buurtschap De Helhoek heeft de gemeente Duiven gevraagd om de populieren in de Helhoek te vervangen door knotwilgen en diverse solitaire bomen. Dit als onderdeel van de uitwerking van de “buurtvisie De Helhoek”, die is gemaakt voor meer en beter groen in de buurt.

Het gaat om 50 populieren in het gedeelte van de Helhoek vanaf de toegang naar het voormalig bedrijventerrein tot aan de Oostsingel.

Wilgen als voedselbron en nestplek

De populieren zijn aan vervanging toe. Door knotwilgen hiervoor in de plaats te planten, wordt bijgedragen aan meer biodiversiteit. Zo zijn wilgen door de vroege bloei belangrijk als voedselbron voor bestuivers, zoals hommels. Ook bieden ze veel beschutting en nestgelegenheid aan verschillende dieren. Verder dragen knotwilgen bij aan een mooi landschap. Daarnaast komen er enkele fladderiepen, schietwilgen, esdoorns, hartbladige elzen en grauwe abeel.

Buurtvisie en landschap

De uitwerkingsgroep van “De Helhoek” zet zich in om de buurtvisie uit te voeren. Met het planten van de knotwilgen hoopt de groep een succesvolle start te maken met diverse maatregelen in het landschap. Er lopen ook voorbereidingen voor het plaatsen van insectenhotels en bloemstroken. En voor het plaatsen van informatieborden en het inrichten van groenstroken aan de Beerenclaauwstraat. Dit gebeurt onder begeleiding van Stichting Landschapsbeeer Gelderland (SLG) en de gemeente Duiven.

Bewonersparticipatie

De uitwerkingsgroep vraagt bewoners van het buurtschap om mee te helpen bij het uitvoeren van de maatregelen. Dit past bij participatie als speerpunt van de gemeente Duiven. Daarnaast heeft de provincie Gelderland subsidie in het vooruitzicht gesteld met als belangrijke randvoorwaarde “bewonersparticipatie”.

De gemeente Duiven is blij met de uitwerkingsgroep. Wethouder Gemma Tiedink: “Dankzij de inzet van de uitwerkingsgroep krijgt de buurtvisie voor De Helhoek vorm. Als gemeente leveren we graag een bijdrage door te investeren in groen met een grotere rijkdom aan soorten.”

Inwoners van de Helhoek die mee willen helpen in het versterken van de biodiversiteit in hun buurt kunnen zich opgeven via uitwerkingsgroep@gmail.com.