Jongeren meer bewust risico’s criminaliteit door Alertprogramma

16 november 2023
Nieuws

Het Alertprogramma heeft als doel jongeren bewust te maken van criminele ondermijnende activiteiten; welke gevaren ze lopen en hoe ze dat kunnen herkennen.

Het programma is een actuele voorlichting voor jongeren vanaf 14 jaar, hun ouders en medewerkers van scholen. Het programma ontstond vanuit de aanpak ondermijning in Gelderland-Midden, onder voorzitterschap van burgemeester Arend van Hout van Westervoort. Onderzoek van Bureau Beke geeft aan dat het programma aan slaat. Bijna driekwart van de jongeren vindt dat zij door het programma meer bewust zijn van de risico’s om in de criminaliteit terecht te komen. Zo geven ze aan beter te weten wat ze moeten doen als:

  1. er jongeren in de omgeving geronseld worden;
  2. ze door iemand benaderd worden voor een illegaal klusje;
  3. ze criminaliteit willen melden;
  4. zij zelf of een vriend(in) in de criminaliteit is gekomen.

Duidelijk is dat we jongeren, ouders en medewerkers van scholen bereiken met deze voorlichting. Misschien dat jongeren nu minder snel de criminaliteit in gaan of eerder aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben. Voorkomen is onze belangrijkste drive om met het programma verder te gaan.