Inschrijving voor laatste kavel Synergiepark InnoFase geopend

20 juni 2023
Nieuws

Per 20 juni is de inschrijving voor de laatste kavel op Synergiepark InnoFase geopend. De gemeente Duiven heeft uitgesproken ambities ten opzichte van de kwaliteit van onderlinge samenwerking tussen de bedrijven op dit bedrijventerrein. Circulaire economie, slimme energiesystemen en industriële samenwerking vormen daarin de speerpunten. Er wordt gezocht naar de best passende partij, die aansluit bij de opgestelde ambities en bestaande activiteiten op InnoFase.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de kavel kunnen zich inschrijven. De inschrijving staat open tot 13 november 2023. Kijk op de pagina van Tendernedexterne-link-icoon.

Met behulp van een puntensysteem worden de voorstellen van inschrijvers beoordeeld door een beoordelingscommissie. Hierin hebben gemeente Duiven en externe deskundigen zitting. Kwaliteit en duurzaamheid wegen voor 85% mee en de geboden prijs per vierkante meter weegt voor 15% mee. Op 11 januari 2024 is de voorlopige gunning voorzien. Vervolgens dient deze kandidaat/kandidaten het ingediende voorstel uit te werken en te concretiseren. Blijkt het voorstel haalbaar en realistisch, dan volgt de definitieve gunning op 31 mei 2024.

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van ca 66 hectare, gelegen aan de A12 in Duiven en dé vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. Samen met de twaalf bedrijven die op het terrein gevestigd zijn, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt de CO2- en stikstofvoetafdruk geminimaliseerd en wordt er bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag. Daarnaast zal de komende jaren een systeem worden ontwikkeld, waardoor de lokale opwek, de opslag, omzetting en het verbruik van energie in onderlinge balans wordt gebracht (de zogenoemde  Smart Energy Hub InnoFase).